Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow підд-піра arrow ПІДМЕТ
   

ПІДМЕТ

— головний член двоскладного речення, який означає виконавця дії чи носія ознаки, названої присудком. П. і присудок є компонентами предикативного центра речення. Вони пов'язані предикативним зв'язком і беруть участь у формуванні речення. П. граматично не залежить від ін. членів речення, між ним і присудком встановлюється координація—повне або часткове уподібнення форм. У більшості мов він виражений іменником, а також займенником або числівником у називному відмінку ("Спить діброва", "Він заспівав", "Обоє замовкли"). У ролі П. може виступати будь-яка частина мови, вжита в ролі іменника, інфінітив, словосполучення тощо ("Будувати — це щастя", "Утомився вороненький", "Там три верби схилилися"). У кавказьких, палеоазіатських та деяких індіанських мовах П. при перехідних і неперехідних дієсловах виражається різними відмінками (див. Ергативна конструкція в мовознавстві).

Ф. П. Медведев.