Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРИРОДОРЕСУРСОВЕ ПРАВО
   

ПРИРОДОРЕСУРСОВЕ ПРАВО

- складова екологічного права. Регулює відносини в галузі охорони і рац. використання природ, ресурсів, надр, вод, атм. повітря, лісів, твар, світу тощо. Порядок використання кожного з цих ресурсів регламентується окр. галуззю права — земельним, гірничим, водним, атмосфероохоронним, лісовим правом тощо. В єдиний комплекс П. п. їх об'єднують заг. принципи природокористування: рац. і екон. використання природ, ресурсів; здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природ, ресурсів, негат. впливу на стан навкол. природ, середовища; застосування біол., хім. та ін. методів поліпшення якості природ, ресурсів; здійснення госп. та ін. діяльності без порушення екол. прав ін. осіб.

Заг. засади П. п. зафіксовано в Конституції України. Цим же питанням присвячено розд. IX «Регулювання використання природних ресурсів» Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» 1991 (з наст, змінами і доп.). Галузеві аспекти П. п. регулюються ЗК України, ВК України, ЛК України і КпН України, Законами України «Про охорону атмосферного повітря» (1992), «Про тваринний світ» (2001) та ін.

Предметом П. п. є сусп. відносини, пов'язані з рац. використанням і охороною природ, ресурсів. Метод П. п. є комплексним і становить сукупність методів галузей права, які входять до системи П. п.

Літ.: Природноресурсовое право и прав, охрана окружающей среды. М., 1988; Шемшученко Ю. С. Прав, проблемы экологии. К., 1989.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази