Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Д-деп arrow ДЕКЛАРАЦІЯ РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ І РОЗВИТОК 1992
   

ДЕКЛАРАЦІЯ РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ І РОЗВИТОК 1992

— підсумковий документ, прийнятий Конференцією ООН з проблем охорони навкол. середовища і розвитку, що відбулася З—14.VI 1992 у Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Підтвердивши Декларацію Конференції ООН з проблем охорони навколишнього середовища (16.VI 1972, Стокгольм), даний документ закріпив 27 найважливіших принципів охорони довкілля у контексті забезпечення сталого розвитку.

Декларація проголошує право людини на здорове і плідне життя у гармонії з природою (принцип 1). Далі вказується, що д-ви мають суверенне право на розробку своїх природ, ресурсів, керуючись власною політикою у галузі охорони навкол. середовища та розвитку. Вони відповідальні за запобігання діям, які можуть завдати шкоди довкіллю ін. держав чи районів за межами їх нац. юрисдикції. За Декларацією охорона навкол. середовища розцінюється як складова екон., екологічного та ін. розвитку (принцип 4). Уперше зафіксовано принцип загальної, але неоднакової відповідальності держав за збереження, захист і відновлення здорового стану екосистеми Землі. Розвинені країни визнають відповідальність, яку вони несуть у контексті міжнар. зусиль щодо забезпечення сталого розвитку з урахуванням їхнього впливу на стан глобального навкол. середовища, а також технологій і фін. ресурсів, якими вони володіють (принцип 7). Кілька базових принципів пов'язані із засадами міжнар. співробітництва у цій сфері. Таке співробітництво передбачає насамперед обмін н.-т. знаннями і передачу технологій (принцип 9), запобігання перенесенню і переведенню до ін. держав будь-яких видів діяльності, визнаних шкідливими для здоров'я людини (принцип 14), вчасне повідомлення ін. країн про будь-які стихійні лиха та ін. надзв. ситуації для навкол. середовища та подання допомоги потерпілим від цього д-вам (принцип 18), а також своєчасне інформування про діяльність, що може спричинити шкідливі транскордонні наслідки (принцип 19). Важливими для розв'язання проблем довкілля є і заходи в галузі торг, політики. Такі заходи, якщо вони стосуються транскордонних чи глобальних екол. проблем, мають (наскільки це можливо) спиратися на міжнар. консенсус (принцип 12). Більшість положень Декларації стосується принципів поведінки, якими слід керуватися д-вам у нац. політиці для її відповідності концепції сталого розвитку. Насамперед пропонується обмежувати аж до повної ліквідації нежиттєздатні з погляду сталого розвитку моделі в-ва і споживання та проводити відповідну демогр. політику (принцип 8). Закріплюється принцип участі громадськості, доступу до інформації на всіх рівнях прийняття рішень з питань навкол. середовища і розвитку, рекомендується вдосконалювати з цією метою судові та адм. процедури. Як важливий нац. інструмент екол. політики визнається оцінка впливу на навкол. середовище. Наголошується на необхідності розробки нац. законів про екол. відповідальність і компенсацію жертвам забруднення та ін. екол. шкоди. Витрати, пов'язані із забрудненням чи ін. деградацією навкол. середовища, мають покладатися на забруднювача з урахуванням сусп. інтересів і без порушень правил міжнар. торгівлі та інвестування (принципи 10, 16, 17). У Декларації йдеться про роль жінок, молоді, корін. населення і місц. громад у забезпеченні сталого розвитку (принципи 20—22); підкреслюється негат. вплив війни, злиднів та деяких ін. чинників на розв'язання екон. та екол. проблем (принципи 5, 6, 23—25). Д-ви повинні розв'язувати екол. спори мир. шляхом і належними засобами відповідно до Статуту ООН. У втіленні принципів даної Декларації з метою забезпечення сталого розвитку д-ви мають співробітничати в дусі доброї волі і партнерства (принципи 26, 27).

?. Р. Малишева.

 

Схожі за змістом слова та фрази