Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow У arrow УТРИМАННЯ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
   

УТРИМАННЯ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

-вирахування грошових сум із заробітної плати працівника, що проводяться роботодавцем у випадках, передбачених зак-вом України. У. із з. п. працівників для покриття їх заборгованості підприємству, установі та організації, де вони працюють, можуть проводитися за наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу: 1) для повернення авансу, виданого в рахунок зарплати; для повернення сум, виплачених внаслідок лічильних помилок; для погашення невитраченого і своєчасно не поверненого авансу, виданого на служб, відрядження або переведення до ш. місцевості; на госп. потреби, якщо працівник не оспорює підстав і розміру відрахування (у цих випадках власник або уповноважений ним орган має право видати наказ про відрахування не пізніше одного місяця від дня закінчення строку, встановленого для повернення авансу, погашення заборгованості або від дня виплати неправильно обчисленої суми); 2) при звільненні працівника до закінчення того роб. року, в рахунок якого він уже одержав відпустку, за невідпрацьовані дні відпустки; відрахування за ці дні не проводиться, якщо працівник звільняється з роботи з підстав, зазначених в п. З, 5, 6 ст. 36 і п. 1, 2 і 5 ст. 40 КЗпП України, а також при направленні на навчання та у зв'язку з переходом на пенсію; 3) при відшкодуванні шкоди, завданої з вини працівника підприємству, установі, організації (ст. 136 КЗпП).

Ст. 128 обмежує розмір У. із з. п. В кожній виплаті зарплати заг. розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20 %, а у випадках, окремо передбачених зак-вом України, — 50 %. При У. із з. п. за кількома викон. док-тами за працівником у будь-якому випадку повинно зберігатися 50 % заробітку. Обмеження, встановлені ч. 1, 2 ст. 128, не поширюються на відрахування із зарплати при відбуванні випр. робіт і стягненні аліментів на неповноліт. дітей.

Не допускаються відрахування з: 1) вихідної допомоги, яка виплачується у разі звільнення працівника; 2) компенсації працівникові за невикористану відпустку, крім випадків, коли особа під час звільнення одержує компенсацію за відпустку, не використану протягом кількох років; 3) компенсації працівникові витрат у зв'язку з переведенням, направленням на роботу чи відрядженням до ін. місцевостей; 4) польового забезпечення, надбавки до зарплати, ін. коштів, які виплачуються замість добових і квартирних; 5) матеріальної допомоги особам, які втратили право на допомогу по безробіттю; 6) допомоги по вагітності та пологах; 7) одноразової допомоги при народженні дитини; 8) допомоги по догляду за дитиною; 9) допомоги особам, зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років, по догляду за дитиною-інвалідом, через тимчас. непрацездатність у зв'язку з доглядом за хворою дитиною; ін. допомог на дітей, передбачених зак-вом; 10) допомоги на лікування; 11) допомоги на поховання; 12) щоміс. грош. допомоги у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місц. в-ва та особистого підсоб. г-ва гр-н, які проживають на тер. радіоактивного забруднення; 13) дотації на обіди, придбання путівок до санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок фонду споживання.

Л. П. Гаращенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази