Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow кен-комен arrow КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
   

КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

(КпАП України) — кодифікований законод. акт, в якому систематизовано норми матеріального і процес, права про адм. відповідальність. Прийнятий 7.ХІІ 1984. З часом до нього внесено вел. кількість змін і доповнень. Складається із Загальної та Особливої частин, 5 розділів і 33 глав. У Заг. частині визначаються завдання зак-ва України про адм. правопорушення, сформульовано поняття адміністративного правопорушення (проступку), адміністративної відповідальності та адміністративного стягнення, передбачено види цього стягнення, порядок і строки їх накладення, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують адм. відповідальність, тощо (розд. І—II). В Особливій частині закріїтлено конкр. склад адм. правопорушень (проступків) та адм. стягнення за їх вчинення (розд. II). Ці склади класифгковано за родовими об'єктами правопорушень: «Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення» (гл. 5); «Адміністративні правопорушення, що посягають на власність» (гл. 6); «Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури» (гл. 7); «Адміністративні правопорушення в промисловості, будгвництві та в галузі використання електричної і теплової енергії» (гл. 8); «Адміністративні правопорушення у сільському господарстві, порушення ветеринарно-санітарних правил» (гл. 9); «Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку» (гл. 10); «Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства і благоустрою» (гл. 11); «Адмшістративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансової і підприємницької діяльності» (гл. 12); «Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації» (гл. 13); «Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку» (гл. 14); «Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління» (гл. 15). КпАП також регулює питання діяльності органів, уповноважених розглядати справи про адм. правопорушення (розд. III) і провадження у справах про адм. правопорушення (розд. IV). Визначено вимоги до протоколу та постанови по справі про адм. правопорушення, порядок оскарження та опротестування постанови. Розд. V присвячений виконанню постанов про накладення адм. стягнень. Це, зокрема, постанови про: винесення попередження; накладення штрафу; оплатне вилучення предмета; конфіскацію предмета, грошей; позбавлення спец, права; застосування випр. робіт; застосування адм. арешту; відшкодування майнової шкоди.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази