Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Б-бл arrow БІРЖА ФОНДОВА
   

БІРЖА ФОНДОВА

— постійно діюч ий організований ринок цінних паперів, на якому відбувається купівля-продаж бірж, товарів (облігацій, акцій, векселів тощо) та укладаються угоди. Бірж, товари мають пройти листинг, тобто процедуру допуску на Б. ф. Особи (брокери, маклери, джобери та ін.) або фірми (маклерські контори) виконують функції бірж, посередників. Це професіонали, котрі працюють з цінними паперами, володіють інформацією щодо угод, які укладаються, курсу акцій тощо. Торгівля бірж, товарами здійснюється у певні дні (в конкретно визначені години) і за певними правилами (встановлюються самою біржею, спец, біржові органи стежать за їх дотриманням). На біржі відбувається ціноутворення на цінні папери (котування). Курси цінних паперів можуть зазнавати різких коливань залежно від співвідношення попиту і пропозиції.

Як правило, в структурі Б. ф. є спец, органи (від 8 до 40 комітетів або комісій), що здійснюють біржову торгівлю: бірж, котувальна комісія, розрахункова комісія або палата, арбітражна комісія тощо. Фондова біржа -класичний інструмент вторинного фондового ринку. Вона є організацією з ринковим механізмом саморегулювання. Б. ф. виконує важливу екон. функцію, з її участю мобілізуються кошти для вкладень у пром-сть та ін. галузі г-ва.

Однією з найдавніших Б. ф. є Антверпенсь-ка. Тут ще в 11 ст. започатковані операції з цінними паперами (купівля-продаж борг, зобов'язань урядів Нідерландів, Англії, Португалії, Іспанії та Франції). Пізніше за зразком Антверпенської виникли Ліонська (1545), Лондонська королівська (1566) та ін. біржі, які були здебільшого товарними та валютними (вексельними) біржами. Перша окрема Б. ф. (Royal Exchange) засн. в Англії 1564. У 1602 на Амстердамській біржі з'явилися перші акції новостворених компаній (Голландська та Британська Ост-Індська). У 17 ст. на цій біржі котувалися акції та облігації 44 найменувань. Ціни, що формувалися на провідних Б. ф., публікувалися спец, біржовими к-тами і набували характеру світових. У цар. Росії товарні біржі виконували роль як товарних, так і вексельно-фондових. Фондові відділи рос. бірж розвивалися за зразком західноєвропейських. Перша в Росії самост. Б. ф. створена 1900. В Україні відомою була Київська біржа, де здійснювалися операції з фонд, активами протягом 1869-1914.

Гол. сучас. центрами торгівлі фонд, цінностями є Нью-Йоркська Б. ф., Лондонська Б. ф. і Токійська біржа. В ост. роки з'явилися нові, раніше невідомі фонд, товари: ф'ю-черсні та опціонні контракти з валютами (у США з 1972); з фін. інструментами — процентні ставки за іпотеками, банк, депозитами (у США з 1975); з контрактами, укладеними на базі індексів акцій або цін (у США з 1982), та ін.

Осн. актом, що регулює діяльність Б. ф. в Україні, є Закон «Про цінні папери і фондову біржу» (1991). За ст. 32 цього закону Б. ф. визначається як організаційно оформлений, постійно діючий ринок, де відбувається торгівля цінними паперами. Для України характерні певні особливості у створенні Б. ф.: форма акц. т-ва; наявність не менше 20 засновників — торгівців цінними паперами;

статус Б. ф. надається після реєстрації у КМ України. На 1.1 1997 в Україні діє три Б. ф.: Українська, Київська міжнародна та Донецька. Особливістю Укр. Б. ф. є те, що вона виступає інструментом первинного ринку цінних паперів.

Літ.: Фондовые рынки США. Осн. понятия, механизмы, терминология. М., 1992; Колесник В. В. Введение в рынок ценных бумаг. К., 1995. О. М. Бірюков.

 

Схожі за змістом слова та фрази