Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ю arrow ЮРИДИЧНА ФІРМА
   

ЮРИДИЧНА ФІРМА

- комерційна або некомерційна організація, яка здійснює надання різноманітних прав, послуг та юридичної допомоги.

Може утворюватись і функціонувати у формі приватного чи ін. підприємства, простого товариства (партнерства), товариства з обмеженою відповідальністю, закритого акціонерного товариства тощо і об'єднувати у своєму складі адвокатів, спеціалістів (юристів) та співробітників з-поміж обслуговуючого персоналу. Діє на підставі статуту або ін. установчого документа і наділена правами особи юридичної. Може бути універсальною або спеціалізованою.

Осн. напрямами діяльності та формами роботи Ю. ф. є разові юридичні послуги або їх надання на підставі довгострокових договорів чи абонентського прав, обслуговування, юрид. супроводження адм., цив., труд, і госп. спорів, юрид. обслуговування ділових переговорів і представництво інтересів юрид. і фіз. осіб у судах, ін. держ. органах, установах, підприємствах, організаціях тощо. До 2002 така діяльність проводилася за умови наявності в Ю. ф. спец, дозволу (ліцензії) на здійснення юридичної практики, що надавався Мін'юстом України. Від 1.1 2002 даний дозвіл не потрібен. Залежно від обраної орг.-прав. форми заг. керівництво Ю. ф. може здійснюватись одноособово або на колект. (колегіальних) засадах. Викон. орган Ю. ф. складається з однієї (президент, директор, керівник тощо) або кількох (правління, рада та ін.) осіб. За ознаками правової діяльності в універсальній Ю. ф. можуть утворюватися відповідні структурні підрозділи: департаменти, відділи, сектори тощо: напр., загальноправовий, судового захисту, корпорат. і комерц. права, зовнішньоекон. відносин, податків, мит. і валют, регулювання тощо. Існують Ю. ф., які спеціалізуються на певних видах юрид. діяльності та прав, допомоги (напр., захисту інтелект, діяльності, юрид. забезпечення патентної роботи та ін.) або обслуговують окр. галузі нац. економіки (енергетика, агропром. комплекс, торгівля, тр-т, охорона здоров'я тощо). Ю. ф. можуть утворювати філії, мати партнерські відносини із зарубіж. правничими фірмами та компаніями, наукових радників та консультантів, одержувати замовлення на розробку проектів нормат.-прав. актів та ін.

В. П. Нагребельний, М. В. Оніщук.

 

Схожі за змістом слова та фрази