Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дип-док arrow ДОДАТКОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ
   

ДОДАТКОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

- досуд. розслідування кримінальної справи як певна сукупність процес, дій і рішень слідчого, яке здійснюється у зв'язку з тим, що осн. розслідування, за висновком прокурора чи суду, є неповним або неправильним через істотне порушення крим.-процес, закону або неправильне застосування крим. закону чи з ін. підстав, зазначених у Кримінально-процесуальному кодексі України. Прокурор або його заступник, перевіривши крим. справу, яка надійшла до них з обвинувальним висновком, і виявивши неповноту, однобічність або необ'єктивність поперед, розслідування (неправильне об'єднання або виділення крим. справ слідчим, наявність у справі підстав для пред'явлення обвинуваченому ін. обвинувачення, пов'язаного з раніше пред'явленим, порушення права підозрюваного чи обвинуваченого на захист тощо), помилкову кваліфікацію злочину, що потребує зміни обвинувачення на більш тяжке або таке, що істотно змінює обвинувачення за фактичними обставинами, своєю мотивованою постановою повертає справу для провадження Д. р. із зазначенням у постанові, які саме порушення закону було допущено, які слідчі та ін. процес, дії необхідно виконати для їх усунення (ст. 229 КПК). Прокурор має право повернути на Д. р. також справу, яка надійшла до нього з постановою про направлення справи в суд для вирішення питання про застосування примус, заходів мед. характеру щодо особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння у стані неосудності або захворіла душевною хворобою після вчинення злочину (ст. 418), і справу, в якій провадження було закінчено слідчим постановою про її закриття (ч. 4 ст. 215). В обох цих випадках прокурор скасовує постанови слідчого як незаконні.

З мотивів неповноти або неправильності поперед, слідства суд може повернути справу на Д. р. зі стадій віддання обвинуваченого до суду (ст. 246) або суд. розгляду (ст. 281), якщо цю неповноту або неправильність не можна усунути в суд. засіданні. Суд касаційної чи наглядної інстанції скасовує вирок і повертає справу на Д. р. у зв'язку з однобічністю або неповнотою дізнання, попереднього чи суд. слідства, коли залишились недо-слідженими такі обставини, з'ясування яких може мати істотне значення для справи і ця неповнота не може бути усунена в суд. засіданні (ст. 368), а також у зв'язку з істотним порушенням крим.-процес, закону, допущеним під час Д. р. (ст. 370). У разі скасування вироку з поверненням справи на Д. р. справа направляється прокуророві через суд, який постановив вирок (ст. 375). Скасовуючи вирок і повертаючи справу на Д. р., касаційна чи наглядна інстанція повинна зазначити в своїй ухвалі (постанові) ті обставини, які належить з'ясувати, і ті процес, дії, які для цього належить виконати (ст. 378, 395). Вказівки суду касаційної чи наглядної інстанції є обов'язковими для виконання при Д. р. Залежно від характеру допущених порушень закону, Д. р. може бути доручено тому ж слідчому, який проводив розслідування у цій справі, або іншому. Воно здійснюється за заг. правилами досудового (попереднього) розслідування.

Літ.: Дубинский А. Я. Производство предварит, расследования органами внутр. дел. К., 1987; Михеєнко М. М., Шибіко В. П., Дубинський А. Я. Наук.-практ. коментар Крим.-процес, кодексу України. К., 1999; Михайлен-ко А. Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. К., 1999; Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. Крим, процес України. К., 1999.

В. П. Шибіко.

 

Схожі за змістом слова та фрази