Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow прото-псі arrow ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ
   

ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ

— науково-практична система підготовки молоді, переважно учнівської, до вільного й свідомого професійного самовизначення. Розділ психології праці. Осн. завдання П. о. полягає у формуванні в учнів позитивного ставлення й інтересу до різних видів профес. діяльності та психологічної готовності до активного вибору конкретної професії відповідно до їхніх інтересів, покликання, здібностей з урахуванням сусп. потреб. В структуру П. о. включаються відносно самостійні підрозділи — профес. інформація, профес. консультація і профес. добір.

Професійна інформація — система організації і проведення навч.- виховної роботи, спрямованої на засвоєння учнями необхідних знань про соціально-економічні та психофізіологічні умови правильного вибору професії, формування в них уміння аналізувати вимоги різних професій до психологічної структури особистості, а також аналізувати свої професійно значущі якості, шляхи й засоби їх розвитку. Професійна консультація — система психолого-пед. вивчення особистості учня з метою надання йому істотної допомоги в успішній реалізації його професійного самовизначення. Професійний добір — заключний етап роботи з учнями, в процесі якого обираються конкретна професія та профіль професійного навчання, що відповідають професійно значущим особливостям психологічної структури особистості учня. В процесі профорієнтаційної роботи як методичний матеріал використовують професіограми (всебічний опис) масових професій. Літ.і Физиологические основы профессиональной ориентации школьников. М., 1977; Система профессиональной информации в старших классах средней школы. К., 1977: Жуковская В. И. Психологические основы выбора профессии. Минск, 1978; Проф-консультационная работа со старшеклассниками. К., 1980.

Б. О. Федоришин.

 

Схожі за змістом слова та фрази