Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow нас-нач arrow НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ
   

НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ

— боротьба народів колоніальних і залежних країн за своє нац. і соціальне визволення; складова частина світового революційного процесу. Н.-в. р. у різних формах зародився в докапіталістичні часи (зокрема, боротьба слов'янських, вірм., грузин. та ін. народів проти нім., тур., перс. поневолювачів). Формування й консолідація націй за капіталізму, піднесення нац. самосвідомості, прагнення до незалежності народів, які не мали своєї державності або були позбавлені її, привели до зростання Н.-в. р. у багатьох регіонах земної кулі: бурж. революція в Нідерландах у 17 ст., війна за незалежність у Пн. Америці в 18 ст., війни в Пд. Америці проти ісп. колоніалізму, визв. рухи в 19 ст. за незалежність ряду європ. народів, що були насильст-вено включені до складу Австро-Угор., Рос., Нім. та Османської імперій. У 20 ст. Н.-в. р. охопили гол. чином Азію, Африку, Латин. Америку. На цих континентах протягом віків склалися колоніальні володіння ряду європ. держав, а згодом і США. З переростанням капіталізму в імперіалізм Н.-в. р. набув якісно нового змісту. Разом з революц. боротьбою пролетаріату він став складовою частиною антиімперіалістичної боротьби. Вирішальне значення для розвитку сучас. Н.-в. р. мала Велика Жовтнева соціалістична революція. Могутнім фактором дальшого зростання масштабів Н.-в. р. стали перемога соціалізму в СРСР, розгром нім. фашизму і япон. мілітаризму в другій світовій війні 1939—45, утворення світової системи соціалізму, дальше поглиблення загальної кризи капіталізму. В цих умовах боротьба народів колоніальних і залежних країн привела в 70-х рр. до краху колоніальної системи імперіалізму. За післявоєнний період на територіях кол. колоній і напівколоній утворилося бл. 90 молодих суверенних д-в. Див. Азія, Африка (розділ Політичний поділ). В ряді кол. колоніальних країн відбулися національно-визвольні революції, які мали антифеод., антиімперіалістичний характер. На сучас. етапі Н.-в. р. перед молодими незалежними країнами, поряд із завданням зміцнення й захисту політ. незалежності, на перший план висуваються проблеми досягнення екон. самостійності, подолання екон. відсталості, викоренення пережитків колоніалізму. Революц.-демократичні сили, що виражали інтереси широких нар. мас, домоглися переходу частини новоутворених д-в на шлях не-капіталістичного розвитку, соціалістичної орієнтації; в них відбуваються глибокі соціально-економічні зміни. Як підкреслив XXVI з'їзд КПРС, осн. напрями розвитку країн соціалістич. орієнтації схожі: поступова ліквідація позицій імперіалістич. монополій, місцевої великої буржуазії і феодалів, забезпечення народній державі командних висот в економіці і перехід до планового розвитку продуктивних сил, заохочення кооперативного руху, підвищення ролі трудящих мас у суспільному житті, антиімперіалі-стич. характер зовн. політики, зміцнення революц. партій (див. Матеріали XXVI з'їзду КПРС. К., 1981, с. 13). Імперіалізм не зупиняється перед спробами придушити силою Н.-в. р. (колоніальні війни Франції в Індокитаї та Алжірі, збройна агресія США в

Індокитаї, Ізраїлю — проти араб, народів, інтервенція проти Народної Республіки Анголи та ін.), водночас намагається за допомогою неоколоніалізму перешкодити екон. і соціальному прогресові країн, що розвиваються. В ході антиімперіалістичної боротьби в цих країнах загострюється конфлікт прогресивних сил з тими елементами нац. буржуазії, які йдуть на змову з імперіалізмом. В одному напрямі з імперіалістичною реакцією діють лідери КНР, що намагаються підірвати єдність Н.-в. р., протиставити його соціалістичній співдружності (див. також Маоїзм).

Прогресивні сили молодих д-в дедалі активніше відстоюють курс на здійснення глибоких демократичних і революц. перетворень, організацію єдиного нац. фронту. Його ядром є союз робітн. класу, ряди якого зростають, і селянства. Велику допомогу Н.-в. р. подають країни соціалістичної співдружності, зокрема СРСР. Саме завдяки його зусиллям Генеральна Асамблея ООН 1960 прийняла Декларацію про надання незалежності колоніальним країнам і народам (див. Декларації ООН). Рад. Союз не раз ставав в ООН на захист країн, що визволилися, відстоюючи їхні законні вимоги; розвивається широке екон. і науково-тех. співробітництво, вигідне для обох сторін. Сучас. Н.-в. р. виступає як одна з осн. революц. сил сучасності і об'єктивно є союзником міжнар. пролетаріату, світового соціалізму.

А. В. Кудричький.

 

Схожі за змістом слова та фрази