Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow мінл-міш arrow МІСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
   

МІСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

—комплекс підприємств, організацій, служб та інженерних споруд, розташованих на території міст і селищ міського типу для задоволення комунальних, побутових і соціально-культурних потреб населення. До М. г. належать житлове господарство, комунальне господарство, підприємства побутового обслуговування населення, торгівлі і громадського харчування, міського транспорту, зв'язку, заклади охорони здоров'я, соціального забезпечення, культури, освіти тощо. Рівень комплексного розвитку М. г. значно впливає на умови праці населення, його побут, відпочинок, всебічний розвиток, а також на продуктивність праці. В царській Росії М. г. було однією з найвідсталіших галузей г-ва. Після Великої Жовтн. соціалістичної революції М. г. почало розвиватися як комплексне г-во. Вже ч перші роки Рад. влади було вжито заходів щодо відбудови й реконструкції М. г. За роки довоєнних п'ятирічок (1929—40) було збудовано нові впорядковані міста й селища міськ. типу, реконструйовано багато старих. Збільшився житл. фонд, інтенсивно розвивалося водопровідне й каналізаційне г-во, міськ. енерг. г-во тощо. Під час Великої Вітчизн. війни 1941—45 нім.-фашист. загарбники заподіяли М. г. величезної шкоди. Повністю або частково було зруйновано і спалено 1710 міст і с-щ міськ. типу, понад 6 млн. будинків, 40 тис. лікарень та ін. лік. закладів, без житла залишилися бл. 25 млн. чол., виведено з ладу водопроводи, каналізацію, міськ. транспорт. На Україні було зруйновано бл. 40% житл. фонду. В СРСР плановий і інтенсивний розвиток М. г.— частина програми підвищення матеріального добробуту народу. Сучас. М. г. країни має величезні осн. фонди, споруди, оснащені найновішим устаткуванням, засобами механізації і автоматизації. Осн. фонди житл. і комунального г-ва, побутового обслуговування, охорони здоров'я і освіти СРСР на 1.І 1978 становили 30,9% вартості всіх осн. фондів нар. г-ва країни (в порівнянних цінах 1973), в УРСР — 30,7%. Заг. (корисна) площа міськ. житл. фонду країни на кін. 1978 дорівнювала 2070 млн. м2 (у т. ч. усуспільнений фонд — 1574 млн. м2), на 1 міськ. жителя припадало 12,9 м2 (1913— 180 млн. м2 і 6,3 м2); в УРСР відповідно — 415,4 млн. м2 (263,3 млн. м2) і 13,2 м2. Далі розвивався міський транспорт. На початку 1978 в країні 1980 міст (96% ) мали водопроводи, в т. ч. в УРСР — 389 (97%). На поч. 1978 усуспільнений житл. фонд СРСР було забезпечено каналізацією на 84,7%, в УРСР — на 84,7%, водопроводом — на 87,1%, в УРСР — на 87%, центр. опаленням — на 83%, в УРСР — на 78,7%, газом — на 78,1%, в УРСР — на 82,3%, електр. освітленням — на 100%. Інтенсивно розвивається газифікація жигл. фонду і підприємств М. г. на базі використання природного і зрідженого газу. На кін. 1978 у містах і с-щах міськ. типу країни налічувалось 33,9 мли. газифікованих квартир (в 3 рази більше, ніж 1965), в УРСР — 7,2 млн. (в 3,2 ра-за більше, ніж 1965). Збільшилася кількість підприємств роздрібної торгівлі, громад. харчування, пошти, телеграфу і телефону тощо. В СРСР у містах і с-щах міськ. типу кількість підприємств роздрібної торгівлі на кін. 1977 збільшилася порівняно з 1965 на 17%, підприємств громад. харчування — на 43,6%; в УРСР відповідно — на 15% і 44%; за цей же період кількість підприємств пошти, телеграфу і телефону зросла на 44%, в УРСР — на 44%, кількість підприємств побутового обслуговування міськ. населення — на 37%, в УРСР — на 52%. Держ. планами передбачено дальший розвиток М. г.: підвищення якості житл. буд-ва, комфортабельності житла та його планування; поліпшення благоустрою та архітектури міст, підвищення забезпеченості їх централізованим водопостачанням, переведення житл. фонду на опалення від великих джерел теплозабез-печення, розширення його газифікації; поліпшення експлуатації і підвищення збереження житл. фонду. В УРСР з 1962 видається зб. "Міське господарство України". Див. також Благоустрій населених місць, Місто, Містобудування.

В. Ф. Берсстовський.

 

Схожі за змістом слова та фрази