Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow мінл-міш arrow МІФИ
   

МІФИ

(грец. — переказ) —1) Фантастичні символічні уявлення стародавніх людей про світ.2) Витвори наївної віри, первісного колективного художньо-образного мислення на чуттєвому рівні.3) Оповідання про поганських богів і надприродних героїв, створені в період, коли людина не відділяла себе від природи, коли вона в своїй пізнавальній діяльності ще не проводила чіткої межі між матеріальним та ідеальним і олюднювала все в навколишньому середовищі. Сукупність М. одного або групи старод. (найчастіше споріднених) народів становила їхню міфологію, яка первісно була прообразом сусп. ідеології. За словами К. Маркса, "всяка міфологія переборює, підкоряє і формує сили природи в уяві і за допомогою уяви" (К. Маркс, Ф. Енгельс. Твори, т. 12, с. 693). У первісному суспільстві М. виконували пізнавальну функцію, об'єднували в синкретичній злитості знання і фантазію, поезію і релігію, початки філософії, даючи уявну модель Всесвіту, а особливо процесу його виникнення, та доістор. життя племен. При цьому відносини людей родоплемінної доби їхньою уявою переносились на природу і Всесвіт, усі явища й предмети перетворювались на живі істоти. У М. своєрідно втілені первісний фетишизм, тотемізм і анімізм. М. поділяються на космогонічні (про перетворення хаосу на космос), теогонічні (про богів, про надзвичайних героїв, напівбогів, які виступають посередниками між богами й людьми, діючи на користь людей), етіологічні (про походження місцевостей, річок, морів, тварин, рослин тощо), календарні (про природно-часові й госп. цикли та агр. ритуали) й есхатологічні (про потойбічний світ і про кінець світу). Міфічні образи й сюжети стали основою багатьох епосів старод. народів, а також легенд і казок. М. впливали на ідеологію, мистецтво й літературу всіх наступних істор. епох і сусп. формацій.

Літ.: Золотарей А. М. Родовой строй и первобытная мифология. М., 1964; Стеблин-Каменский М. И. Миф. Л., 1976; Мелетинський Є. Міф у романі XX століття. "Всесвіт", 1977, № 3; Мифы народов мира, т. 1. М., 1980.

О. І. Дей.