Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РИТУАЛ
   

РИТУАЛ

(лат. — обрядовий, від— обряд, прийнятий порядок) — сукупність обрядів і порядок обряд, дій у прав., політ., реліг., дип. чи ін. сфері люд. діяльності; історично зумовлена форма втілення елементів звичаєвого права, складної символіч. соціальної поведінки, що відображає певні культур, особливості та взаємозв'язки; церемонія, церемоніал. Прикладами Р. слугують: різноманітні форми цив. обрядовості; Р. поховання; Р. прийому іноз. посла, глави д-ви чи офіц. представника; церковний Р.; етикет та ін. Р. є своєрід. способом наслідування та передачі через упорядковану систему дій і мовних засобів певних цінностей, традицій, досвіду, почуттів, соціальної поведінки. Р. засвідчує різні зразки церемоніал, поведінки людей, покликаної в символіч. формі підкреслювати і виховувати повагу до держ. цінностей (складання присяги президентом, членами представн. органів, коронування монархів, заходи в рамках дип. протоколу тощо), нац. традицій патріархально-родового, сакрального, соціально-специфіч. характеру. До найважливіших функцій Р. належать: нормат.-регулятивна, яка дозволяє впорядковувати дії людей у соціально склад, ситуаціях, утримувати соціальну практику в нормат. рамках; функція культур, спадкоємності, яка забезпечує сув'язь з дух. досвідом минулого, зміцнюючі соціальні зв'язки між різними поколіннями; соціалізуюча, що дає змогу індивіду й соціальним групам адекватно діяти в різних ситуаціях — в умовах переходу з одного соціального стану в ін., набуття нового статусу (народження, поховання, складання присяги, прав, відплата за злочин тощо). Розрізняють Р. мовно-словесні (звернення, привітання, поздоровлення, тост та ін.) і поведінкові (виконання умов реліг. та цив. обрядів, поведінка в залі суд. засідання, марширування у солд. шерензі, вставання під час хвилини мовчання, підняття держ. прапора та ін.). Р. відзначаються наявністю ігрових елементів, консерватизму, штампів і стандартів, підвищеної соціальної активності (підтвердження лояльності, засвідчення патріотизму та ін.). У формі Р. нерідко здійснюються різноманітні вияви соціального протесту, позаправ. поведінки, реалізуються непередбачувані дії молодіж. субкультур (хіппі, рокери, авангардисти та ін.). До осн. завдань Р. належать: забезпечення адаптації індивіда і спільнот до зміни умов соціального розвитку, попередження мас. маргіналізації сусп-ва, збереження основ правопорядку і правовідносин у рамках певного сусп-ва.

Літ.: Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983; Архаич. ритуал и фольклор в раннелит. памятниках. М., 1986; Швейцер А. Культура и этика. М., 1991; Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992; Байбурин А. К. Ритуал в традиц. культуре. СПб., 1993; Гейзінга Й. Ното Іисіепз. К., 1994.

В. П. Горбатенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази