Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РІЧ
   

РІЧ

— у цивільному праві предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цив. права та обов'язки. Р. можуть бути: нерухомі й рухомі; подільні й неподільні; споживні й не-споживні. Окремо розрізняють Р., визначену індивідуальними чи родовими ознаками (незамінна або замінна Р.), складну, а також головну Р. та її приналежність. Різновидом Р. і особливим об'єктом цив. прав є тварини, правила використання яких і поводження з якими встановлюються законом. Тварини, занесені до Червоної книги України, можуть бути предметом цив. обороту лише у випадках та порядку, передбачених законом.

Цив.-прав. режим Р. визначається ЦивК України (гл. 13, 30—34) та ін. актами цив. зак-ва. Ним передбачається, що до нерухомих Р. належать земельні ділянки, а також розташовані на них об'єкти, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення. Режим нерухомої Р. може бути поширений законом на повітр., мор. та річкові судна, косм. об'єкти та ін. Рухомою є Р., яку можна вільно переміщувати у просторі. Право власності та ін. речові права на нерухому Р., обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають держ. реєстрації (див. Реєстрація прав власності на нерухоме майно).

Неподільною є Р., яку не можна поділити без втрати її цільового призначення, а подільною — та, що її можна поділити. До споживних належать Р., які внаслідок однораз. використання знищуються або припиняють існувати у первіс. вигляді. Неспоживною є Р., призначена для багатораз. використання, яка при цьому зберігає свій первіс. вигляд протягом тривалого часу. Якщо кілька речей утворюють єдине ціле, що дає змогу використовувати його за призначенням, вони вважаються складною Р. Правочин, вчинений щодо такої Р., поширюється на всі її складові частини, якщо гнше не встановлено договором. Складовою частиною Р. є все те, що не може бути відокремлене від неї без її пошкодження або істотного знецінення. При переході права на Р. її складові частини не підлягають відокремленню. Р., призначена для обслуговування ін. (головної") Р. і пов'язана з нею спільним призначенням, належить до неї. Остання слідує за головною Р., якщо інше не встановлено договором або законом. За заг. правилом усе вироблене, добуте, одержане з Р. чи принесене нею (продукція, плоди і доходи) належить її власникові. Винятки з цього правила можуть бути передбачені законом або договором.

Див. також Майно, Матеріальні цінності, Товар.

Літ.: Цив. право, ч. 1. К., 2002.

В. П. Нагребельний, Л. Р. Грицаенко.