Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РИБАЛЬСТВО
   

РИБАЛЬСТВО

— добування риби і вод. безхребетних. Розрізняють промислове, любительське та спортивне Р. Правила Р., об'єкти Р., порядок надання у користування рибогосподарських водних об'єктів, а також вимоги щодо ведення риболовецького господарства визначаються у порядку, встановленому Законом України «Про тваринний світ» (2001) та ін. нормат. актами. Промислове Р. — вид спец, використання вод. живих ресурсів, які перебувають у стані природ, волі, шляхом їх вилучення (лову, добування, збирання) з природ, середовища з метою задоволення потреб населення і нар. г-ва. Здійснюється на пром. ділянках рибогосп. вод. об'єктів та континентальному шельфі України. До рибогосп. вод. об'єктів належать усі поверхневі, тер. і внутр. морські води, які використовуються (можуть використовуватися) для пром. добування, вирощування чи розведення риби та ін. об'єктів вод. промислу або мають значення для природ, відтворення їх запасів, а також виключна (морська) економічна зона та акваторія у межах конт. шельфу країни. Перелік пром. ділянок рибогосп. вод. об'єктів (їх частин) визначається КМ України. Режимами пром. Р. на поточ. рік, що затверджуються спеціально уповноваженим центр, органом викон. влади в галузі риб. г-ва, та ін. правилами пром. Р. (див. Тимчасовий порядок ведення рибного господарства і здійснення рибальства, затв. КМ України 28.IX 1996; Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря, затв. Держ. к-том риб. г-ва України 8.ХІІ 1998; Правила промислового рибальства в рибогосподарських вод. об'єктах України, затв. Держ. к-том риб. г-ва України 18.III 1999) визначаються квоти вилову та ліміти лову певних видів риб, порядок обліку добутої риби, допустимі знаряддя та способи лову, строк пром. Р., райони його здійснення, вимоги щодо охорони вод, захисту риб. ресурсів, порядок контролю за пром. Р. тощо.

Промисел риб. та ін. живих ресурсів, а також дослідження, розвідка та ін. операції, пов'язані з таким промислом, можуть здійснюватися і за межами мор. кордонів, виключної (морської) екон. зони, конт. шельфу України на підставі міжнар. угод, що визначають умови риб. промислу в окр. частинах Світового ок. чи районах, які підпадають під риболовецьку юрисдикцію ін. країн, розміри вічок рибал. сіток та припустиму для лову величину риб, вимоги щодо управління риболовними суднами у відкритому морі, мед. огляду, визначення кваліфікації та профес. навчання рибалок, укладання з ними труд, договорів тощо.

Любительське Р. — лов (добування) вод. живих ресурсів для особистих потреб знаряддями лову, передбач. Правилами любительського і спортивного рибальства (затв. Держ. к-том риб. г-ва України 15.II 1999). Спортивне Р. — вид любительського Р. з установленням певних вимог за умовами проведення спорт, змагань або кваліфікац. нормативів. Любител. і спорт, лов риби і вод. безхребетних для власних потреб дозволяється всім гр-нам України, іноземцям, а також особам без громадянства у всіх водоймах України, за винятком вилову у водоймах природно-заповідного фонду України, ставкових та ін. риборозплідних г-вах, водоймах, спец, використання яких обмежене (питні, тех., лік. та ін.), водоймах, де лов або добування заборонені Правилами любит, і спорт. Р. Любительське і спортивне Р. на водоймах заг. користування здійснюється безоплатно та без надання спец, дозволів. На окр. водоймах або їх ділянках у місцях концентрації (скупчення) риб, вод. безхребетних любительське Р. здійснюється на засадах їх спец, використання за спец, дозволами органів рибоохорони. Водойми та умови використання вод. живих ресурсів для любительського Р. визначаються органами рибоохорони на підставі наук.-біол. обгрунтувань. На окр. водоймах, де н.-д. організації не проводять дослідження, обгрунтовані пропозиції щодо визначення водойм для любительського Р. вносяться іхтіологіч. службами органів рибоохорони. Дозволи на право здійснення любительського Р. на засадах спец, використання вод. живих ресурсів видаються органами рибоохорони. На рибогосп. водоймах (їх ділянках), визначених для любительського і спортивного Р., забороняється пром. Р., за винятком проведення відлову старшовік. груп риб, меліоративного і контр. лову (добування) вод. живих ресурсів, відлову риби з метою запобігання її загибелі, заготівлі плідників для риборозведення. Лов (добування) зазначених вод. живих ресурсів здійснюється у порядку спец, використання. Правилами Р. забороняються: застосування без дозволу органів рибоохорони нових знарядь та способів лову, не передбачених цими Правилами; перебування на водоймі або поблизу неї з вибух, та отруйними речовинами, а також зі знаряддями лову, застосування яких у даний час і в цьому місці заборонено, а також зберігання заборонених знарядь лову на водоймах або поблизу них; продаж фіз. та юрид. особами, які не мають на це дозволу, сітк. матеріалів, знарядь лову і пристосувань до них, застосування яких заборонено правилами Р. Забороняється також: продаж або скуповування риби, ікри, вод. безхребетних і продуктів їх переробки без наявності док-та, який підтверджує законність їх придбання, та сертифіката якості; миття у рибогосп. водоймах або в їх прибереж, смугах трансп. засобів, а також проведення робіт, які негативно впливають на стан водойм; зупинка плавзасобів у заборонених для Р. місцях, за винятком зупинок біля нас. п. і випадків крайньої потреби (шторм, туман, аварія тощо); організація змагань з Р. в період нересту риби; пересування автотрансп. засобів, крім тих, що належать природоохор. та правоохор. органам, по кризі рибогосп. водойм у період льодоставу (за винятком спеціально обладнаних льодових трас); пересування плавзасобів у заборонених для Р. зонах (за винятком установлених суднових ходів), а на ділянках, оголошених органами рибоохорони нерестовищами, в період нересту — всіх плавзасобів, крім суден спеціально уповноважених органів, які здійснюють охорону вод. живих ресурсів; лов мор. ссавців, риби та ін. вод. живих ресурсів, занесених до Червоної книги України; лов вод. живих ресурсів із застосуванням вибух, і отруйних речовин, електроструму, колючих знарядь лову, вогнеп. та пневмат. зброї (за винятком гарпунних рушниць для підвод. полювання), пром. та ін. знарядь лову, виготовлених із сіткоснастевих чи ін. матеріалів усіх видів і найменувань, а також способом багріння, спорудження гаток, запруд та спускання води з рибогосп. водойм. Правилами Р. передбачено й ін. вимоги щодо поліпшення екол. стану вод. об'єктів, відтворення рибних запасів, утримання в належному сан. стані прибереж, захисних смуг у місцях Здійснення Р.

М. І. Єрофеєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази