Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
   

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ

(лат. — заява, вислів) — офіц. документ визначеної форми особи юридичної або громадянина, які за чинним зак-вом зобов'язані сплачувати податки. В Україні обов'язок платників податків подавати до держ. податкових органів П. д. та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням та сплатою податків, зборів та ін. обов'язкових платежів, встановлено Законом «Про систему оподаткування» (1991, в редакції 1997), а також ін. законами, що регулюють справляння конкр. видів податків. П. д. містить відомості про доходи, одержані за певний період, пільги, на які відповідно до чинного зак-ва має право платник, і суми доходу, що підлягають оподаткуванню відповідно до ставок, встановлених зак-вом. П. д. підписується керівником та гол. бухгалтером підприємства (організацій чи установи) і засвідчується печаткою відповідної юрид. особи, а П. д. фіз. осіб підписується відповідною фіз. особою. За достовірність даних, внесених до декларації, відповідальність несуть особи, які її підписали. П. д. подаються до податкового органу за підсумком діяльності протягом певного часу. Такі проміжки часу називаються податковими (звітними) періодами, і відповідно до чинного зак-ва ними можуть бути: календ, місяць, квартал, півріччя, рік. П. д. подаються за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює: а) календ, місяцю — протягом 20 календ, днів, наступних за ост. календ, днем звіт, (податкового) місяця; б) календ, кварталу чи календ, півріччю — протягом 40 календ, днів, наступних за ост. календ, днем звіт, кварталу (півріччя); в) календ, року — протягом 60 календ, днів за ост. календ, днем звіт, (податкового) року. Платники прибуткового податку з громадян {особи фізичні) подають декларації про сукуп. річний оподатковуваний доход до 1 квітня року, наступного за звітним. У передбаченому зак-вом порядку П. д. можуть подаватися наростаючими підсумками (напр., за кожен квартал протягом року). В такому випадку декларація за результатами ост. податкового періоду року прирівнюється до річної.

Якщо ост. день строку подання П. д. припадає на вихідний або святковий день, то ост. днем строку вважається наступний за вихідним або святковим робочий день. У разі неподання чи несвоєчасного подання П. д. платники притягуються до юрид. відповідальності відповідно до зак-ва.

Н. К. Ісаєва, О. П. Снігерьов.

 

Схожі за змістом слова та фрази