Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow М-мил arrow МАЙНОВІ САНКЦІЇ
   

МАЙНОВІ САНКЦІЇ

- передбачені законом або договором засоби впливу на правопорушника, пов'язані з настанням для нього негативних, невигідних правових наслідків майнового характеру. Термін «майнові санкції» неоднозначний. Насамперед він використовується як міра відповідальності юридичної і застосовується у різних галузях права. м. с. є в адм., крим., фін. праві. Це, зокрема, штраф, виправні роботи без позбавлення волі, конфіскація майна, окремі фін. санкції (напр., за порушення суб'єктами підприєм. діяльності порядку проведення розрахунків зі споживачами, які обчислюються у певній кількості неоподатковуваних мінімумів доходів гр-н, залежно від характеру правопорушення). Найчастіше поняття М. с. вживається стосовно відповідальності цивільної, всі санкції якої є майновими і завжди впливають на майнові інтереси правопорушника, зменшуючи його майнову сферу. Не випадково ця відповідальність має другу назву — майнова.

Цив. зак-ву відомі такі М с: конфіскаційні — стягнення в доход д-ви всього одержаного за угодою, укладеною з метою, що завідомо суперечить інтересам д-ви і сусп-ва (ст. 49 Цивільного кодексу України); стимулюючі (штрафні), до яких належать пеня, штраф, що можуть бути встановлені сторонами в договорі і застосовуються незалежно від завданих потерпілому збитків та спонукають контрагента до належного виконання зобов'язання; компенсаційні — спрямовані на відновлення майнової сфери потерпілого, відшкодування йому усіх збитків, втрат, завданих неналежним виконанням зобов'язання або заподіянням майнової чи особистої шкоди.

Для кожної галузі права характерні певні М. с, порядок їх застосування. Так, штраф у цив. праві стягується на користь потерпілої особи, а у крим. чи адм. праві — в доход держ або місц. бюджету. Термін використовується не тільки для визначення засобів юрид. відповідальності. Є випадки, коли передбачені санкціями засоби примусу є мірами захисту порушених прав, однак вони не мають ознак відповідальності. Санкцією у цьому розумінні є примус до виконання обов'язку в натурі: стягнення боргу, вилучення у боржника і передача кредитору індивідуально визначеної речі (ст. 208 ЦивК України) та ін. У цих випадках сторона примушується тільки до виконання невиконаного обов'язку, що забезпечує захист порушених суб'єктивних прав.

С. П. Коломацька.

 

Схожі за змістом слова та фрази