Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ч arrow ЧУБАТИЙ
   

ЧУБАТИЙ

Микола Дмитрович (11.ХІІ 1889, Тернопіль — 10.УІІ 1975, м. Парамес, шт. Нью-Джерсі, США) — укр. правознавець, історик і громад, діяч, професор з 1920, почес. доктор Укр. вільного ун-ту (Мюнхен, Німеччина) з 1949. Навч. 1913-14 на філос. ф-ті Львів, ун-ту, а з початком Першої світ, війни перевівся до Віден. ун-ту. В 1917 повернувся до Львова. У Львів, ун-ті здобув ступінь доктора філософії. Впродовж 1918—19 працював пом. держ. секретаря освіти Західно-укр. Нар. Республіки, входив до складу галицької делегації, яка брала участь у проголошенні в Києві Акту соборності УНР і ЗУНР та в роботі Конгресу труд, народу України. В 1920—25 — професор юрид. ф-ту Укр. таєм. ун-ту (Львів). Потім викладав у польс. держ. семінарії та греко-катол. дух. семінарії (з 1928 — дух. академія). У серпні 1939 Ч. виїхав на міжнар. конгрес катол. орг-ції «Пакс Романа» в США і у зв'язку зі вступом рад. військ у Зх. Україну не повернувся на батьківщину. В 1939 — 41 — професор коледжу св. Василя у м. Стремфорді. 1941 переїхав до Нью-Йорка, де займався журналіст, діяльністю. З 1948 — професор Укр. вільного ун-ту в Мюнхені. Також був професором історії укр. права та деканом правничого ф-ту Укр. катол. ун-ту в Римі. Ч. — засновник осередку Наук, т-ва ім. Шевченка в США, президент гол. ради НТІІІ (1952—56). Один з фундаторів Укр. істор. т-ва (за кордоном), Укр. конгресового комітету в Америці.

Чубатий Микола Дмитрович - leksika.com.ua

З наук, доробку Ч. найвідомішими є його істор.-юрид. праці: «Огляд історії українського права по записках за викладами проф. М. Чубатого: історія джерел та державного права» (1921, кілька перевидань), «Державний лад на Західній області УНР» (1921), «Державно-прав-не становище українських земель Литовської держави під кінець XIV в.» (1924, 1926), «Про правне становище церкви в козацькій державі» (1925), «До історії адвокатури на Україні» (1934), «Як народжувалася наука історії українського права (1891 — 1961)» (1974). Багато уваги Ч. присвятив проблемі етногенезу укр. нації. У праці «Княжа Русь — Україна та виникнення трьох східнослов'янських націй» (1964) він виступив проти теорії існування єдиної давньорус. народності, вважав антів предками українців, а «Київську Русь полудневу» частиною «Київсько-Руської імперії», ідентичною в політ, та нац.-етн. процесі з сучас. Україною. Ряд праць Ч. присвячено дослідженню держ. ладу Західної області УНР, історії укр. адвокатури, історії християнства та прав, становища церкви в Україні тощо. Підготував він і перший бібліогр. покажчик л-ри з історії укр. права — «Literatur der Ukrainischen Rechtgeschichte»> (1930).

Літ.: Ждан М. Микола Чубатий (з нагоди 80-ліття). «Укр. історик», 1969, № 4; Падох Я. Semper tiro. До життєпису Миколи Чубатого.

В кн.: У пошуках істор. правди. Збірник на пошану Миколи Чубатого 1889-1975 (Записки НТШ, т. 205, ч. 2. Істор.-філос. секція. Правнича комісія). Н.-Й.-Париж-Сидней—Торонто, 1987; Усенко І. Б. Микола Чубатий: життя і діяльність. В кн.: Чубатий М. Огляд історії укр. права. Мюнхен—К., 1994.

І. Б. Усенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази