Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow аку-асо arrow АКУСТИКА СУДОВА
   

АКУСТИКА СУДОВА

(від грец. axovaxixoc, -слуховий) — галузь криміналістики, яка вивчає систему принципів, методол. і теор. концепцій, способів і тех. засобів збирання, дослідження та використання слідів звуку як доказів у крим. і цив. судочинстві. Джерелами слідів звуку є матеріальні системи ор-ганіч. і неорганіч. походження (живі організми, неживі об''єкти та явища природи). Подія злочину породжує різні сліди звуку, які в своїй сукупності утв. звукове середовище (звук, «картину») злочину. А. с. допомагає встановити закономірності виникнення джерел слідів звуку в процесі скоєння злочину, методи й засоби їх збирання та дослідження для розкриття злочинів. Завдання суд.-акуст. дослідження: 1) ототожнення людини по слідах її звукової мови (голосу); 2) обстеження звук, середовища; 3) вивчення тех. засобів і матеріальних носіїв. Ототожнення людини по слідах звукової мови, зафіксованої на матеріальних носіях, виконується у межах суд. фоноскопічної експертизи. Розроблено кілька методик криміналіст, ототожнення: а) спектрографічна (сонографія); б) фонетико-лінгвістична з поєднанням сонографії і фонетики; в) ідентифікація автомат, засобами (експертними системами) з використанням спектральних переходів, матем. апарату, сучасної комп''ютерної техніки. Створена в суд. акустиці автоматиз. система отримала назву «автоматизоване робоче місце експерта» (АРМЕ). Обстеження звук, середовища спрямоване на вирішення діагностичних завдань (визначення джерел природ, шумів — вулиці, натовпу, тварин, дощу тощо; вироб. і побутових — шум верстата, транспорту, посуду, знарядь злому і т. п.), а також ідентифікац. завдань — ототожнення конкр. джерела звук, середовища. Ці завдання вирішуються судовою фоноскопічною і електроакустичною експертизами. Вивчення технічних засобів звукозапису і матеріальних носіїв (магнітофони, диктофони, сигналограми, магнітні диски та ін.) в А. с. спрямоване на вирішення ідентифікац. та неідентифікац. завдань, встановлення наявності монтажу в носії емоц. етапу джерела тощо.

\r\n

Літ.: Громовенко Л. И. Криминалист, исследование средств и материалов магнитной звукозаписи. К., 1981; Салтевский М. В., Жариков Ю. Ф. Предмет, содержание и задачи криминалист, акустики. «Криминалистика и суд. экспертиза», 1988, в. 37; Вертузаев М.С., Жариков Ю. Ф. Суд. акустика: теор. основы и эксперт, практика. К., 1992. П. Д. Біленчук, M. В. Салтевський.

\r\n
 

Схожі за змістом слова та фрази