Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow А-акт arrow АДМІНІСТРАТИВНА КОНФІСКАЦІЯ
   

АДМІНІСТРАТИВНА КОНФІСКАЦІЯ

- вид адміністративного стягнення. Полягає у примус, безоплатному вилученні предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адм. правопорушення, чи у конфіскації грошей, одержаних внаслідок скоєння такого діяння, у власність д-ви. Порядок застосування А. к. визначається насамперед Кодексом України про адміністративні правопорушення (ст. 24, 25, 29, 313—316), іншими законод. актами. А. к. може бути як основним, так і додатковим адм. стягненням. Конфіскованим буває, як правило, предмет, що є особистою власністю порушника. Однак є і винятки. Зокрема, Митний кодекс України передбачає конфіскацію предметів незалежно від того, чи є вони власністю особи, що порушила митні правила, а також незалежно від того, встановлено цю особу чи ні (ст. 149). А. к. можуть підлягати тільки окремі предмети, а не майно в цілому. Перелік предметів, які не підлягають адм. конфіскації, встановлюється чинним законодавством України. Постанови про А. к. виконуються: суд. виконавцями, уповноваженими на те особами органів внутр. справ, мисл. нагляду і рибоохорони, М-ва охорони навкол. природ, середовища та ядер, безпеки України, фін., митних органів, держ. подат. адміністрації тощо. Реалізація конфіскованих предметів та грошей провадиться у порядку, встановленому законодавством. Постанова про А. к. предмета, грошей з відміткою про виконання повертається органові (посад, особі), який її виніс.

Див. також Адміністративна відповідальність.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази