Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МІСЬКИЙ СУД
   

МІСЬКИЙ СУД

- в Україні суд заг. юрисдикції, що розглядає у першій інстанції цив. і крим. справи та справи про адм. правопорушення.

До 1960 у районах і містах діяли дільничні народні суди, які були основою судової системи. Законом УРСР «Про судоустрій» (1960) замість дільничних народних судів було передбачено єдиний народний суд району чи міста, яке не мало районного поділу.

Ст. 20 Закону УРСР «Про судоустрій» (1981, зі змінами 1994) визначено, шо М. с. входять до системи заг. судів України. Утворюються у містах, крім міст районного підпорядкування, і діють на рівні районних судів. Усього на 2000 в Україні було 138 таких судів. М. с. діють у складі кількох суддів та голови суду. Судді М. с. призначаються та обираються у такому ж порядку, як і районні. М. с, як і районний суд, є осн. ланкою суд. системи України. Він розглядає у першій інстанції всі цив. і крим. справи, за винятком справ, віднесених законом до компетенції ін. судів; у випадках, передбачених зак-вом України, — справи про адм. правопорушення; вивчає і узагальнює суд. практику; здійснює ін. повноваження, надані йому законом.

Чітко окреслено функції голови М. с: він головує у суд. засіданнях, призначає суддів головуючими у суд. засіданнях, розподіляє ін. обов'язки між суддями, веде особистий прийом, організує роботу суду з прийому гр-н, керує вивченням і узагальненням суд. практики та веденням суд. статистики, вирішує питання про відвід судді при одноособовому розгляді справи. Київ, і Севастопольський М. с. мають такі самі повноваження, як і обласні. Вони діють у складі президії суду, суд. колегії у цив. справах і суд. колегії у крим. справах. Зокрема, суд. колегія у цив. справах і суд. колегія у крим. справах розглядають у межах своїх повноважень справи: як суди першої інстанції; у касаційному порядку; у зв'язку з нововиявленими обставинами. М. с. вивчають і узагальнюють суд. практику, аналізують суд. статистику, здійснюють ін. повноваження, надані їм законом.

Київ, і Севастопольському М. с, як і обласним, підсудні кримінальні справи про визначені законом особливо небезпечні держ. злочини та ін. держ. злочини, умисні вбивства за обтяжуючих обставин, зґвалтування, вчинене особливо небезпечним рецидивістом, або таке, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а так само зґвалтування малолітньої, одержання хабара в особливо великому розмірі або посад, особою, яка займає відповідальне становище, та ін. злочини, віднесені до їх підсудності за чинним Кримінально-процесуальним кодексом України. У випадках особливої складності або важливості справи, підсудної районному судові, Київ, і Севастопольський М. с. мають право прийняти її до свого провадження. Розглядають цив. справи, в яких однією із сторін є районний суд.

Президії вказаних М. с: розглядають справи в порядку нагляду та у зв'язку з нововиявленими обставинами; затверджують за поданням голови суду склад суд. колегії у цив. справах і суд. колегії у кримінальних справах; аналізують матеріали вивчення та узагальнення суд. практики і суд. статистики; заслуховують звіти голів суд. колегій про діяльність колегій, розглядають питання роботи апарату суду; надають допомогу районним судам у правильному застосуванні законодавства тощо.

Голови Київ, і Севастопольського М. с: можугь головувати на суд. засіданнях колегій; мають право заявляти у межах і в порядку, встановлених законом, протести на рішення, вироки, ухвали і постанови, винесені по суд. справах районними судами відповідно Києва і Севастополя, та на касац. ухвали суд. колегій у цив. і крим. справах керованих ними судів; вирішують питання відводу судці при одноособовому розгляді справи; організують роботу з вивчення та узагальнення суд. практики; керують організацією роботи суд. колегій, здійснюють ін. повноваження, надані їм законом. Заст. голів названих судів, які є водночас головами суд. колегій, головують на суд. засіданнях керованих ними колегій або призначають для цього суддів; утворюють склад суду для розгляду справ у суд. засіданнях колегії; мають право заявляти протести на суд. рішення районних судів та на касац. ухвали керованих ними суд. колегій, вирішують ін. питання, віднесені до їх компетенції.

За чинним законодавством судами першої інстанції, у т. ч. Київ, і Севастопольським М. с, розглядаються цив. справи у складі трьох суддів або суддею одноособово. Крим, справи розглядаються одноособово суддею, за винятком крим. справ про злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 10 років. їх розглядають колегіально судом у складі трьох осіб, якщо про не подав клопотання підсудний. Крим, справи про злочини, за які законом передбачена можливість призначення довічного позбавлення волі, розглядаються судом у складі двох суддів і трьох нар. засідателів, які при здійсненні правосуддя користуються всіма правами судді.

В. Т. Маляренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази