Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
   

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

- сукупність нормат. актів та окр. правових норм, що регулюють відносини, які виникають при збиранні, отриманні, використанні, поширенні та зберіганні інформації (інформ. відносини). В значенні І. з. вживається також термін «законодавство про інформацію». І. з. охоплює відносини, пов'язані з реалізацією права на інформацію та інформ. діяльністю у таких галузях, як: виробництво, збирання, одержання, поширення, зберігання інформації; формування інформ. ресурсів; інформ. послуги; розроблення і застосування інформ. систем та інформ. технологій; створення механізмів захисту інформації вщ несанкціонованого доступу.

Інформ. відносини, врегульовані правовими нормами, становлять предмет І. з. В Україні до правового комплексу І. з. входять відповідні закони, укази Президента, постанови КМ, ін. нормат. акти. Це, зокрема, Закони України «Про інформацію» (1992), «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (1992), «Про науково-технічну інформацію» (1993), «Про телебачення і радіомовлення» (1993, в ред. 1995), «Про Національний архівний фонд і архівні установи» (1993), «Про державну таємницю» (1994), «Про захист інформації в автоматизованих системах» (1994), «Про інформаційні агентства» (1995), «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (1995), «Про рекламу» (1996), «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» (1997) та ін. Складовою частиною І. з. є норми Конституції України, норми адм., цив., крим. та ін. галузей права, які стосуються сфери інформації. Підгалузями І. з. є: зак-во про н.-т. інформацію; зак-во про друковані ЗМІ (пресу), зак-во про телебачення і радіомовлення; зак-во про інформацію в автоматиз. системах («комп'ютерне законодавство»), зак-во про таємну (конфіденційну) інформацію тощо.

Літ.: Бачило И. Л. Правовое регулирование процессов информатизации. «Гос-во и право», 1994, № 12; Костець-ка Т. А. Інформ. зак-во України: проблеми становлення. В кн.: Правова д-ва, в. 8. К.., 1997.

Т. А. Костецька.

 

Схожі за змістом слова та фрази