Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Р-рем arrow РЕЄСТРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА
   

РЕЄСТРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

- засвідчення уповноваженим держ. органом факту утворення або припинення підприємства, а також вчинення інших, передбачених законом реєстрац. дій шляхом внесення певних записів до відповід. державного реєстру. Проводит ься держ. реєстратором виключно у виконкомі міської ради міста обл. значення або в районній, районній у містах Києві та Севастополі держ. адміністрації за місцезнаходженням підприємства. Внаслідок цього підприємство набуває статусу особи юридичної. Орган державної реєстрації дає змогу попередньо здійснити перевірку заявленого найменування підприємства на тотожність найменуванню вже зареєстрованої юрид. особи, внесеної до відповід. реєстру. Порядок і умови Р. п. визначаються ЦивК України (ст. 80), ГК України (ст. 58), Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб» (прийнятий 15.У 2003, чинний з 1 .VII 2004) та Положенням про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності (затв. КМ України 25.У 1998; зі змінами і доп.). Згідно з цими актами для Р. п. подаються такі док-ти: рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу про утворення підприємства; установчі документи, передбачені законом для відповід. виду підприємства; рішення Антимоноп. к-ту України про згоду на утворення, реорганізацію (злиття, приєднання) підприємства у випадках, встановлених законом; док-т, що засвідчує сплату внеску до статут, фонду в передбаченому законом розмірі; реєстрац. картка встановленого зразка; док-т, що засвідчує сплату коштів за держ реєстрацію. Власник або уповноважений ним орган несуть відповідальність за невідповідність вимогам зак-ва та недостовірність док-тів, що подаються для реєстрації. Р. п. здійснюється у строк не більше 10 днів з дня подання відповід. док-тів. Реєструючий орган зобов'язаний протягом цього строку видати підприємству свідоцтво про його держ. реєстрацію. Відомості щодо Р. п. включаються до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, відкритого для заг. ознайомлення. На печатках і штампах підприємства повинен зазначатися ідентифікац. код, за яким це підприємство включено до Єдиного держ. реєстру. Свідоцтво про Р. п. та копія док-та, що підтверджує взяття його на облік в органах держ. подат. служби, є підставою для відкриття рахунків в установах банків (див. Договір банківського рахунку). Порушення встановленого законом порядку утворення підприємства або недостовірність чи невідповідність вимогам зак-ва док-тів, що подаються для реєстрації, є підставою для відмови в Р. п. Відмова з будь-яких ін. мотивів не допускається. Спори, пов'язані з відмовою у Р. п., вирішуються у суд. порядку. Діяльність незареєстрованого підприємства забороняється, а одержані таким підприємством доходи стягуються до Держ. бюджету України у встановленому законом порядку.

Перереєстрація підприємства проводиться у разі зміни його найменування, форми власності або орг.-прав. форми госп. діяльності й здійснюється у порядку, встановленому для Р. п. Відкриття підприємством своїх філій, відділень, представництв або ін. відокремлених підрозділів без утворення юрид. особи не потребує їх реєстрації. Підприємство лише має повідомити реєструючий орган про їх відкриття шляхом внесення дод. інформації у свою реєстрац. картку. Скасування (припинення) Р. п. проводиться за його особистою заявою, а також на підставі рішення суду у випадках визнання недійсними установчих док-тів або здійснення підприємством діяльності, що суперечить закону чи установчим док-там. Скасування Р. п. припиняє його госп. діяльність і є підставою для здійснення заходів щодо ліквідації підприємства.

В. П. Нагребельний, М. В. Оніщук.

 

Схожі за змістом слова та фрази