Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow рево-рек arrow РЕГЛАМЕНТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
   

РЕГЛАМЕНТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

— загальносоюзний законодавчий акт, який регулює порядок діяльності найвищого органу державної влади Союзу PCP та його органів. Прийнятий Верховною Радою СРСР 19.IV 1979 відповідно до ст. 127 Конституції СРСР га ін. законодавчих актів, що видаються на основі Конституції СРСР і стосуються діяльності Верховної Ради СРСР та її органів. Регламент має 12 глав, які містять 70 статей. У гл. 1-й — Загальні положення — проголошується, що діяльність Верховної Ради СРСР грунтується на колективному, вільному, діловому обговоренні й вирішенні питань, гласності, регулярній звітності створюваних нею органів перед Верховною Радою СРСР, широкому залученні рад. громадян до управління держ. і громад. справами, постійному врахуванні громадської думки. Гл. 2-а регламентує порядок скликання чергових і позачергових сесій (див. Сесії Рад народних депутатів), порядок повідомлення для заг. відома про питання, які передбачається винести на розгляд сесії Верховної Ради СРСР, про місце і час проведення засідань Ради Союзу і Ради національностей, визначає порядок скликання Ради Старійшин і питання її компетенції, правила обрання голів палат і їхніх заступників, викладає їхні функції, визначає порядок ведення засідань, умови припинення дебатів тощо. В главі 3-й, присвяченій Президії Верховної Ради СРСР, викладено порядок обрання Президії, правила проведення її засідань, визначено її функції у зв'язку зі скликанням і проведенням сесій Верховної Ради, координацією діяльності постійних комісій (див. Постійні комісії Рад народних депутатів), сприянням депутатам в ефективному здійсненні ними своїх повноважень. Регламент містить положення й про порядок діяльності комісій Верховної Ради СРСР і комісій її палат (гл. 4-а); про утворення Ради Міністрів СРСР (гл. 5-а); про утворення К-ту нар. контролю СРСР, обрання Верховного Суду СРСР, призначення Ген. прокурора СРСР (гл. 6-а). 7-а гл. присвячена розгляду проектів законів СРСР та ін. питань; 8-а — розглядові держ. планів екон. і соціального розвитку СРСР, бюджету державного СРСР і звітів про виконання їх; 9-а —розглядові зовнішньополіт. питань; 10-а — здійсненню Верховною Радою СРСР контрольних повноважень; 11-а — опублікуванню актів, виданню стенографічних звітів та ін. документів Верховної Ради СРСР; 12-а — питанням апарату і кошторису витрат Верховної Ради СРСР.

В. С. Анджиєвський.

 

Схожі за змістом слова та фрази