Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНИЙ КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
   

ДЕРЖАВНИЙ КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

- сукупність топогр.-геод. і картогр. матеріалів незалежно від їх виду, місця створення та форми власності на них, які перебувають і зберігаються на тер. України. Відповідно до Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» (1998) до Фонду включаються матеріали, створювані під час виконання: астрон.-геод., гравіметр., нівелірних робіт, а також обстеження і відновлення пунктів ге-од. і нівелір, мереж; топогр. робіт масштабного ряду в різних системах координат, у т. ч. робіт, пов'язаних із зйомкою конт. шельфу і водних об'єктів, держ. кордону; аерозйом. робіт, які необхідні для створення топогр. карт і планів; робіт із цифрового картографування; косм. зйомки; робіт із складання та підготовки до видання і видання топогр. карт усього масштабного ряду, а також за-гальногеогр., тематичних, довідкових та ін. карт і атласів як тер. України, так і тер. інших держав. Д. к.-г. ф. У. формується Держ. картогр. службою України і М-вом оборони України за матеріалами виконаних робіт. Суб'єкти підприєм. діяльності, які виконують на тер. України картогр., геод., гравіметр., аерозйом. та ін. роботи в даній галузі, зобов'язані безоплатно передавати у Фонд копії матеріалів своїх топогр.-геод. і картогр. робіт для архівного зберігання. Матеріали топогр.-геодезичних і картогр. робіт, що передаються на зберігання, дозволяється використовувати лише з додержанням вимог зак-ва про авторські права. Доступ до матеріалів, що є носіями відомостей, які становлять держ. таємницю, здійснюється відповідно до Закону України «Про державну таємницю» (1994). Юрид. та фіз. особи мають право користуватися матеріалами Фонду з додержанням вимог зак-ва.

Під час користування матеріал ами Фонду забороняються: несанкціоноване копіювання топогр., картогр., аерозйом. матеріалів і гравіметр, даних; передача вихідних матеріалів (їх копій) ін. особам без спец, дозволу, якщо це не передбачається умовами користування відповідними матеріалами; передача матеріалів аерозйомок, а також матеріалів, що є носіями відомостей, які становлять держ. таємницю, організаціям, що не мають належних умов для забезпечення зберігання таких матеріалів.

У разі втрати топогр.-геод., картогр. матеріалів, що становлять держ. таємницю, користувачі зобов'язані терміново повідомити про це Держ. картогр. службу України або М-во оборони України (якщо воно є володарем матеріалів) та ін. держ. органи відповідно до зак-ва.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази