Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Т-тов arrow ТЕРЛЕЦЬКИЙ
   

ТЕРЛЕЦЬКИЙ

Валентин Михайлович [8(21).ІІ 1916, Київ - 20.Х 1979, там же] - укр. рад. правознавець і історик, доктор істор. наук з 1967, професор з 1968. Закінчив 1949 юрид. ф-т Київ, ун-ту. Служив в армії. У 1945-48 Т. - перший секретар Київ, міськкому і обкому комсомолу, 1948—58 - працював у Київ, обкомі КПУ. З 1958 - відп. секретар Головної редакції Укр. Рад. Енциклопедії. В 1967—68, 1972—78 був зав. відділу проблем рад. будівництва Сектора, а потім Ін-ту д-ви і права АН УРСР. У 1968-72 Т. — гол. редактор журн. «Комуніст України». З 1978 - професор Ін-ту підвищення кваліфікації викладачів сусп. наук при Київ, ун-ті. Досліджував проблеми історії рад. сусп-ва, теорії та історії д-ви і права. Основні праці: «Держава і комунізм» (1962), «Ради депутатів трудящих Української РСР у період завершення будівництва соціалізму (1938— 1958 рр.)» (1966), «Історія Академії наук Української РСР» (кн. 1-2, 1967; у співавт.), «Політична організація суспільства» (1967, у співавт.), «Вчення Карла Маркса про державу та право і сучасність» (1968), «Академія наук Української РСР 1919—1969: Короткий історичний нарис» (1969), «Місцеві ради Української РСР і комуністичне будівництво» (1970, у співавт.), «Політика партії в галузі соціально-політичного розвитку радянського суспільства» (1972), «Ленінська ідейна спадщина і проблеми радянського будівництва» (1974), «Політична організація розвинутого соціалістичного суспільства (правові питання)» (1976, у співавт.). Лауреат Держ. премії УРСР (1981) - за участь у виданні «Історія держави і права Української РСР» (1976).

Терлецький Валентин Михайлович - leksika.com.ua

Ю. Я. Касяненко, В. Ф. Погорілко.

 

Схожі за змістом слова та фрази