Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІНОЗЕМЦІ
   

ІНОЗЕМЦІ

— особи, котрі перебувають на тер. певної д-ви, не маючи її громадянства. В країні перебування І. надаються: нац. режим, режим найб. сприяння чи спец, режим (для передбаченої законами або міжнар. угодами категорії іноз. гр-н). Спец, режим надається здебільшого І. — главам і працівникам дип. і коне, представництв, ін. особам, які користуються відповідними привілеями та імунітетами.

Правовий статус І. на тер. України визначається її Конституцією, Законом України «Про правовий статус іноземців» (1994). За цим актом І. визнаються особи, які мають громадянство іноз. держав і не є гр-нами України, та особи без громадянства — ті, котрі не належать до громадянства будь-якої д-ви. І. можуть у встановленому порядку іммігрувати в Україну для пост, проживання або з метою працевлаштування — на певний період, а також тимчасово перебувати на її території. В Україні І. мають такі самі права та свободи і відповідно такі ж обов'язки, як і гр-ни України, за винятком політ, та окремих екон. і культур, прав, свобод і обов'язків, передбачених Конституцією, законами України та міжнар. договорами, тобто користуються, як правило, нац. режимом. І. в Україні рівні перед законом незалежно вщ походження, соціального і майнового стану, расової та нац. належності, статі, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять та ін. обставин. Відповідно до Закону «Про правовий статус іноземців» вони мають права: на інвестиц. та підприєм. діяльність, на працю, відпочинок, освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, на житло, майнові та особисті немайнові права, право на користування досягненнями культури, на участь в об'єднаннях гр-н, свободу совісті, пересування на тер. України і вибір місця проживання тощо.

Якщо іноз. д-вою встановлено обмеження щодо реалізації прав і свобод гр-нами України, КМ України може прийняти відповідне рішення стосовно порядку здійснення прав і свобод гр-нами цієї д-ви на тер. України. Для захисту своїх прав і свобод І. можуть звертатися до суду та ін. держ. органів. У судочинстві вони як учасники процесу користуються такими ж процес, правами, що й гр-ни України.

І. не можуть обиратися і бути обраними до органів держ. влади та місц. самоврядування, брати участь у референдумах. На них не поширюється заг. військовий обов'язок, вони не проходять військ, службу в Збройних Силах України та ін. військ, формуваннях, створених відповідно до зак-ва України. Законом регулюються питання в'їзду в Україну І. та їх виїзду. Встановлено, зокрема, що І. можуть в'їжджати в Україну за дійсними нац. паспортами або док-тами, які їх замінюють. Вони мають отримати у встановленому порядку в'їзну візу, якщо інше не передбачено зак-вом України (див. Виїзд з України і в'їзд в Україну).

Здійснення І. своїх прав і свобод не повинно завдавати шкоди нац. інтересам України, правам, свободам і закон, інтересам її гр-н та ін. осіб, які проживають в Україні. І. зобов'язані поважати та дотримуватися Конституції і законів України, шанувати традиції та звичаї її народу. За порушення І. встановленого порядку перебування в Україні, тобто проживання без док-тів на право проживання або за недійсними док-тами, недотримання порядку реєстрації або пересування, вибору місця проживання, працевлаштування, ухилення від виїзду після закінчення терміну перебування, порушення правил транзит, проїзду через тер. України, до них застосовуються заходи, передбачені зак-вом України.

Слід зазначити, що правовий статус іноз. гр-н та осіб без громадянства в Україні повністю не тотожний. Для останніх порівняно з іноз. гр-нами існують деякі обмеження. Є певні відмінності щодо правил поведінки та пересування вказаних категорій осіб по тер. України.

В. Ф. Погорілко, Ю. І. Римаренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази