Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ВИТРАТАМИ, ЗУМОВЛЕНИМИ НАРОДЖ
   

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ВИТРАТАМИ, ЗУМОВЛЕНИМИ НАРОДЖ

— один з видів загальнообов'язкового державного соціального страхування. Регулюється Основами зак-ва України про загальнообов'язкове держ. соціальне страхування (1998), КЗпП України, Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» (2001) та ін. нормат. актами. Суб'єктами цього виду страхування є застрах. особа — найманий працівник, а у випадках, передбачених зак-вом, — також ін. особи. Страхувальниками виступають роботодавці (в деяких випадках — самі застрах. особи), а страховиком — Фонд соціального страхування з тимчас. втрати працездатності, який здійснює керівництво та управління страхуванням, провадить збір і акумуляцію страх, внесків та ін. коштів, призначених для фінансування матеріального забезпечення і соціальних послуг, забезпечує їх надання, а також контролює використання цих коштів. Держ. нагляд у сфері загальнообов'язкового держ. соціального страхування у зв'язку з тимчас. втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням, здійснює М-во праці та соціальної політики України. Джерелами формування коштів такого виду загальнообов'язкового держ. соціального страхування є страх, внески страхувальників-роботодавців, асигнування з Держ. бюджету України та ін. надходження.

Страхуванню підлягають: особи, які працюють за умовами трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у фіз. осіб, у т. ч. в іноземних дип. і конс, установах, ін. представництвах нерезидентів, а також обрані на виб. посади в органах держ. влади, органах місцевого самоврядування та в ін. органах, а також члени колект. підприємств, сільськогосподарських та ін. вироб. кооперативів. Особи, що забезпечують себе роботою самостійно, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за умови сплати страх, внесків до Фонду соціального страхування з тимчас. втрати працездатності.

Право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за цим страхуванням виникає з настанням страхового випадку в період роботи, включаючи час випробування і день звільнення. У межах зазначеного страхування надаються такі види матеріального забезпечення та соціальних послуг: соціальна допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною); допомога по вагітності й пологах; допомога при народженні дитини; допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещас. випадку на в-ві, — допомога на поховання таких осіб надається за рахунок коштів відповід. виду соціального страхування); забезпечення оздоровчих заходів (оплата путівок на санат.-кур. лікування застрах. особам та членам їх сімей, до дит. оздоровчих закладів, утримання санаторіїв-профілакторіїв, надання соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми).

Матеріальне забезпечення та соціальні послуги працюючим застрах. особам призначаються і надаються за осн. місцем роботи за рахунок сплачених ними страх, внесків. Ін. застрахованим особам соціальні виплати надаються безпосередньо викон. дирекцією Фонду за місцем реєстрації їх як страхувальників. Призначене, але не одержане у зв'язку зі смертю застрах. особи матеріальне забезпечення виплачується членам сім'ї, які проживали разом з нею, або спадкоємцям. Призначене, але не одержане своєчасно застрах. особою матеріальне забезпечення виплачується за мин. час без обмеження будь-яким строком у розмірі, встановленому на час настання страх, випадку. Суми матеріального забезпечення, не одержані з вини органу, що його призначає, виплачуються застрах. особі за минулий час з дотриманням вимог зак-ва про індексацію грош. доходів населення. Порядок обчислення серед, зарплати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим держ. соціальним страхуванням визначається КМ України. Спори, що виникають з правовідносин за цим видом соціального страхування, вирішуються органами Фонду соціального страхування з тимчас. втрати працездатності або в суд. порядку.

Я. Б. Болотіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази