Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МОНОГАМІЯ
   

МОНОГАМІЯ

(грец. — одношлюбність, від — один, єдиний і— шлюб, одруження) — єдиношлюбність, історично зумовлена форма шлюбу і сім 7. Зачатки М. спостерігаються на рубежі між серед, і вищим ступенями варварства. Виникла М. з патріархальної сім'ї, яка є розвиненою формою парної сім'ї. Процес розвитку М. був прискорений виникненням приват, власності, що зумовило власницьку форму М. Моногамна сім'я, як форма відносин між чоловіком і жінкою, з часом потребувала правового закріплення і санкціонування з боку сусп-ва та д-ви. За таких умов стосунки в моногам. сім'ї піддаються вже не переважному регулюванню звичаями і традиціями, що існують у сусп-ві, а правовій регламентації шлюб, відносин.

При моногам. шлюбі впорядковуються і реалізуються природ, потреби людей у продовженні роду, встановлюються права і обов'язки чоловіка і жінки стосовно один одного і дітей. Проте в класових формаціях моногам. шлюб набуває ряду специфічних для кожної формації соціально-правових рис. Зокрема, в рабовласн. сусп-ві шлюб є привілеєм тільки вільних гр-н, а подружні стосунки рабів розглядаються як співжиття. За часів раннього Середньовіччя в Європі встановлюється обов'язковий для всіх церк. шлюб, однак кріпаки могли одружитися лише з дозволу феодала. Надалі, з розвитком соціально-екон. відносин, поширюються процеси залучення до сусп.-труд, діяльності жінок, демократизація та урізноманітнення сімейно-шлюб. відносин тощо, які призводять, з одного боку, до кризи «класичного» власницького моногам. шлюбу, а з другого — до розвитку нової форми шлюб, стосунків, що грунтуютьс я переважно на взаєм. почуттях, особистому виборі чоловіка і жінки та їх рівноправності. М. відрізняється від парного шлюбу рядом істотних ознак. Так, в основі моногам. шлюбу лежать екон. умови, а парного — природні потреби. М. відрізняється від парного шлюбу більшою міцністю шлюб, стосунків. М. грунтується на неподільному пануванні чоловіка, а в парному шлюбі перевага надається материн, праву. Взяття шлюбу дітьми при М. цілком залежить від матеріальної вигоди та остаточного рішення батька, тоді як при парному шлюбі цей пріоритет належить матері. Походження дітей, народжених у моногам. шлюбі, не викликає сумніву щодо батьківства, і вони є прямими спадкоємцями батька. Діти, народжені в парному шлюбі, належали до материн, роду і не могли бути спадкоємцями батька. Нарешті, моногам. шлюб міг бути розірваний переважно з ініціативи чоловіка, а ініціатором розірвання парного шлюбу міг бути будь-хто з подружжя, однак діти залишалися з матір'ю. Тепер у багатьох країнах М. є домінуючою формою шлюбу, що розвинулася і утвердилася під впливом соціальних умов і культури відповідно до історично зумовлених звичаїв народностей, націй, народів.

О. В. Бакаєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази