Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow прен-прис arrow ПРИМІРНИЙ СТАТУТ КОЛГОСПУ
   

ПРИМІРНИЙ СТАТУТ КОЛГОСПУ

— в СРСР загальносоюзний правовий акт, який регулює основні питання організації й госп. діяльності колгоспів. Є осн. джерелом колгоспного права. Прийнято 3-м Всесоюзним з'їздом колгоспників 27.XI 1969 і затверджено постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 28.XI 1969. Зміни й доповнення до П. с. к. внесли 20.III 1980 Всесоюзні збори представників рад колгоспів; затверджено постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 10.VІІ 1980. П. с. к. складається з преамбули і 12 розділів, які містять 61 статтю. Преамбула визначає, що колг. лад є невід'ємною частиною рад. соціалістичного суспільства, що колгосп як форма соціалістичного г-ва цілком відповідає завданням дальшого розвитку продуктивних сил на селі в умовах розвинутого соціалізму, забезпечує управління виробництвом на основі колг. демократії, дає змогу правильно поєднувати особисті інтереси колгоспників з громадськими. 1-й розділ встановлює цілі й завдання колгоспу. В ньому, зокрема, зазначається, що колгосп є кооп. орг-цією селян, які добровільно об'єдналися для спільного ведення с.-г. виробництва на основі сусп. засобів виробництва й колективної праці. 2-й розділ врегульовує питання членства в колгоспі, прав і обов'язків колгоспників. 3-й розділ містить правові норми щодо використання колгоспом землі, яка закріплюється за ним відповідно до Конституції СРСР і конституцій союзних і авт. республік у безплатне і безстрокове користування. 4—7-й розділи встановлюють правовий режим колгоспної власності, яка є екон. основою колгоспу, виробничо-госп. і фінанс. діяльності колгоспу, що здійснюється на основі госп. розрахунку, широкого застосування моральних і матеріальних стимулів; розділи урегульовують також питання організації, оплати і дисципліни праці в колгоспі, розподілу валової продукції та доходів колгоспу. У 8-му розділі викладено осн. положення щодо соціального забезпечення колгоспників (див. Пенсії колгоспникам, Оплата праці в сільському господарстві); в 9-му врегульовано питання культури, побуту і благоустрою членів колгоспу. 10-й розділ визначає правові норми щодо підсобного господарства колгоспників, порядок надання присадибних зем. ділянок. В 11-му розділі викладено положення щодо управління справами колгоспу, яке здійснюється на основі широкої демократії, визначено компетенцію заг. і бригадних зборів колгоспників, зборів уповноважених, правління колгоспу, ревізійної комісії колгоспу. 12-й розділ врегульовує питання про прийняття й реєстрацію статуту колгоспу. На основі П. с. к. кожний колгосп розробляє і приймає свій статут. Колгосп після реєстрації свого статуту набуває права юридичної особи.

І. С. Шапиренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази