Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow фещ-фінд arrow ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
   

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

—складова частина державного контролю. В капіталістичних країнах Ф. к. зводиться гол.чин. до контролю за виконанням бюджету державного. Певною мірою поширюється й на приватну підприємницьку діяльність, в основному на перевірку правильності складання податкових декларацій. Ф. к. здійснюють парламенти, спец. відомства держ. контролю, м-ва фінансів та їхні управління (бюджетні, податкові тощо), галузеві відомства, контрольно-ревізійні відділи місц. органів влади і держ. підприємств. До участі в Ф. к. широкі маси трудящих не допускаються. В соціалістичних країнах ф. к. безпосередньо пов'язаний із здійсненням контрольної функції фінансів. Він полягає в перевірці фінанс. методами ефективності утворення, розподілу і використання грош. фондів д-ви, а також об'єднань, підприємств, орг-цій і установ. За допомогою Ф. к. здійснюються охорона соціалістичної власності, зміцнення фінанс.-бюджетної дисципліни, економія матеріальних ресурсів суспільства. Його методами перевіряють фінанс. плани госпрозрахункових орг-цій і кошториси бюджетних установ, контролюють виконання виробничих планів, планів щодо зниження собівартості вироблюваної продукції, по прибутку, додержання режиму економії, доцільне витрачання бюджетних і власних оборотних коштів, використання і зберігання матеріальних цінностей тощо. Одним з найважливіших завдань Ф. к. є перевірка виконання фінанс. зобов'язань перед держ. бюджетом, банками та взаємних зобов'язань підприємств і орг-цій по розрахунках і платежах. Характерною особливістю Ф. к. в розвинутому соціалістичному суспільстві є його масовість, нар. демократичний характер. Організація Ф. к. в СРСР зумовлюється держ. устроєм країни. Загальнодержавний Ф. к. покладено на органи влади і управління, починаючи від Верховної Ради СРСР і Ради Міністрів СРСР і до місц. Рад нар. депутатів і їхніх виконкомів. Ці органи здійснюють Ф. к. у процесі розгляду, затвердження і виконання річних державних планів екон. і соціального розвитку, відповідних бюджетів і звітів про виконання їх. Оперативний фінанс. контроль об'єднань, підприємств, орг-цій і установ здійснюють фінанс.-кредитні установи. У системі Ф. к. велику роль відведено М-ву фінансів СРСР і контрольно-ревізійним управлінням (КРУ) та їхнім органам на місцях. Осн. методом роботи КРУ є документальна ревізія. Внутрівідомчий Ф. к. проводять м-ва, відомства, об'єднання; внутрігосп. Ф. к. покладено на гол. і старших бухгалтерів і фінанс. відділи підприємств і орг-цій. Особливе місце у Ф. к. посідає громадський контроль (включає роботу органів нар. контролю і громад. орг-цій). За часом проведення і характером виконуваних завдань Ф. к. поділяють на попередній, поточний і подальший. Попередній Ф. к. здійснюють, розглядаючи проекти держ. бюджетів, фінанс. планів м-в. відомств, об'єднань і підприємств, кошторисів, госп. договорів тощо. Поточний Ф. к. проводять повсякденно при витрачанні коштів, проведенні операцій з матеріальними цінностями, наданні кредитів тощо. Подальший Ф. к. являє собою документальні ревізії та аналіз госп.-фінанс. діяльності на підставі річних, квартальних і місячних звітів.

Т. І. Таланова.

 

Схожі за змістом слова та фрази