Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow пис-підг arrow ПІДВИЩЕННЯ ПОТРЕБ ЗАКОН
   

ПІДВИЩЕННЯ ПОТРЕБ ЗАКОН

— один із загальних об'єктивних екон. законів, що відображає суттєві причинно-наслідкові зв'язки між розвитком суспільного виробництва і зростанням потреб (виробничих і невиробничих) суспільства. Об'єктивність постійного зростання потреб людей з розвитком продуктивних сил суспільства до вели К. Маркс і Ф. Енгельс. В. І. Ленін сформулював осн. риси П. п. з., показав особливості його діяння в різних сусп.-екон. формаціях. Вирішальну роль у розвитку потреб суспільства відіграє виробн. Зрослі потреби суспільства мають активний зворотний вплив на виробн. "Без потреби немає виробництва" (Маркс К. і Енгельс Ф., т. 12, с. 675). Підвищення потреб, виникнення нових потреб, розширення їхнього кола, якісна зміна структури — все це залежить не тільки від розвитку продуктивних сил, а й від панівної форми власності на засоби виробництва, мети сусп. виробн. у кожній сусп.-екон. формації. П. п. з. виявляється під впливом специфічних економічних законів, особливо осн. екон. закону даного сусп. ладу. В бурж. суспільстві П. п. з. не має повного простору через приватнокапіталістичну власність на засоби виробн., гонитву капіталістів за прибутком. На сучас. етапі різко загострилася суперечність між непомірно зрослими можливостями для задоволення потреб трудящих, що їх відкриває науково-технічна революція, і перепонами, які капіталізм чинить на шляху до здійснення їх. За соціалізму докорінно змінюється характер і наслідки діяння П. п. з. Сусп. виробн. тут безпосередньо підпорядковане дедалі повнішому задоволенню постійно зростаючих матеріальних і культур. потреб усіх членів суспільства. П. п. з. діє в тісному взаємозв'язку з основним економічним законом соціалізму і всією системою екон.

законів соціалізму. Для П. п. з. за соціалізму характерні безперервність і швидкі темпи, всебічність підвищення потреб, неухильне соціально-екон. вирівнювання структури потреб усіх членів соціалістичного суспільства. П. п. з. дедалі повніше виявляється на етапі зрілого соціалізму. Широке використання досягнень науково-тех. революції прискорює підвищення потреб, якісно змінюється їхня структура, вони стають різноманітнішими. Інтенсивно підвищуються інтелектуальні й соціальні потреби трудящих, все повніше задоволення яких сприяє всебічному розвиткові особи. Соціалістична держава забезпечує динамічну збалансованість виробн., здатного до своєчасної перебудови відповідно до зміни потреб.

О. А. Рубан.

 

Схожі за змістом слова та фрази