Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow рево-рек arrow РЕГРЕСІЯ
   

РЕГРЕСІЯ

(лат. regressio — зворотний рух, відхід) у теорії імовірностей та математичній статистиці— закон зміни математичного сподівання однієї випадкової величини залежно від значень іншої. Р. m величини ξ на величину η є функція, значення якої m (х) дорівнює матем. сподіванню ξ за умови η = х. Якщо m (х) = θ1 + θ2 х, то m (х) — лінійна Р., а дійсні числа θ1 і θ2 — коеф. Р. Коли ξ і η — незалежні випадкові величини (див.

Незалежність у теорії імовірностей), то m (х) = const. Якщо ξ і η мають сумісний нормальний розподіл з матем. сподіваннями а1 і

а2, дисперсіями σ21 і σ22 та коеф. кореляції р, то

Регресія - leksika.com.ua

Коеф. Р. найчастіше визначають статистичними методами. Практичні методи дослідження Р. за статистичними даними є осн. проблемою регресійного аналізу. Поняття Р. широко застосовують у практичних задачах, які виявляють вплив одного чи кількох факторів на випадковий наслідок експерименту.

А. Я. Дороговцев.

 

Схожі за змістом слова та фрази