Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МІНІСТЕРСТВО ПОЛІЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
   

МІНІСТЕРСТВО ПОЛІЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

— центр, орган держ. управління галузі внутр. безпеки Рос. д-ви. Утв. 25 VI (7.VIІ) 1811 відповідно до маніфестів «Про розподіл державних справ на окремі управління з означенням предметів, кожному управлінню належних» [25. VIІ (6.VIII) 1810] та «Загальне утворення міністерств» [25.VI (7.VIІ) 1811]. Правовою основою його організації і діяльності став док-т під назвою «Заснування і наказ міністру поліції» (1811). Гол. завданнями М. п. Р. і. були: боротьба зі злочинністю, проведення рекрут, набору в армію, охорона держ. запасів продуктів харчування, мит. контроль, утримання і працевлаштування засуджених, забезпечення справності і безпеки шляхів сполучення, а також гласний і таєм. нагляд за іноземцями в Росії та виконання цензурних функцій. М-во складалося з 3 департаментів (госп. поліції, викон. поліції та медичного), мед. ради, заг. і особливої канцелярій міністра. Деп. госп. поліції здійснював контроль за прод. справами (постачання міст, боротьба зі спекуляцією) і наглядав за гамівними та робітними будинками. Деп. викон. поліції складався з трьох відділень. У компетенцію 1-го відділення входило: добір поліцейських кадрів, збір стат. даних, реєстрація пригод, фактів народження і смерті; 2-го — нагляд за проведенням слідств по крим. справах, контроль за виконанням поліцією судових вироків тощо; 3-є відділення сприяло організації і проведенню заг. ревізій губерній, утримувало земс. ополчення (міліцію) і здійснювало розшук та затримання дезертирів тощо. Мед. департамент відав сан. наглядом, організацією заходів щодо попередження епідемій і епізоотій, постачанням ліків.

Особлива канцелярія при міністрі вела таємне діловодство, видавала закорд. паспорти, реєструвала іноземців, здійснювала цензуру і виконувала особисті доручення міністра. На неї покладалися також функції політ, поліції. Канцелярія складалася з трьох столів і таєм. частини. 1-й стіл займався питаннями виїзду за кордон і в'їзду як іноземців, так і рос. підданих, стеженням за іноземцями; 2-й — збирав відомості про книжні лавки та друкарні, доставку книг і картин з-за кордону; 3-й — здійснював нагляд за реліг. сектами і «підозрілими бродягами». Таємна частина контролювала перебування у містах осіб, висланих зі столиць, організовувала таєм. нагляд за неблагонадійними особами, а також займалася справами про зловживання поліц. чинів. Крім охорони внутр. безпеки, М. п. Р. і. наділялося правом здійснювати нагляд за «остаточним виконанням законів по всіх взагалі міністерствах». 4(16).ХІ 1819 М. п. Р. і. було об'єднано з м-вом внутр. справ.

Літ.: М-во внутр. дел. 1802—1902. Истор. очерк. СПб., 1901; Ярмыш А. Н., Федоров К. Г. История полиции до-рев. России. Ростов-на-Дону, 1976; Мулукаев Р. С. Полиция в России (XIX — нач. XX в.). Н. Новгород, 1993; Полиция и милиция России: страницы истории. М., 1995; Органы и войска МВД России. М., 1996.

В. М. Чисніков.

 

Схожі за змістом слова та фрази