Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow П-пен arrow ПАУНД
   

ПАУНД

(Pound) Роско (27.Х 1870, м. Лінкольн, шт. Небраска — 1 .VII 1964, м. Кембридж, шт. Массачусетс) — амер. соціолог права. Навч. в Ун-ті шт. Небраска (1888-89), Гарвардській школі права (1889-90). Займався юрид. практикою у шт. Небраска (1890-1907). Викладав право в Ун-ті шт. Небраска, Північно-західному ун-ті, Ун-ті м. Чикаго (1899-1910), Гарвардській школі права (1916—47), де був деканом юрид. факультету (1916-36).

Осн. положення наук, спадщини П. викладені в капітальному творі «Юриспруденція» (т. 1 -5, 1959). В ньому вчений розглянув усі найважливіші теор. проблеми права: його походження, сутність («природу»), цілі, джерела та форми розвитку права, застосування і використання його системи. П. належать також майже 250 наук, праць, серед яких виділяються «Дух загального права» (1921), «Кримінальна юстиція в Америці» (1930), «Організація судів» (1940), «Завдання права» (1944), «Нові шляхи права» (1950), «Правники від античності до сучасності» (1951). Причину виникнення та існування права П. вбачав у багатоманітності люд. інтересів, серед яких є спільні для всіх (він називав їх загально-люд. цінностями) й різні індивід, та групові інтереси, що суперечать одні одним й інтересам загальним (у т. ч. прагненню до держ. організації, особистих матеріальних благ тощо). Право, а також правотворчість має, за П., метою забезпечити юрид. захист, компроміс і гармонію люд. інтересів. Діяльність такого роду вчений називав «соціальною імперією», а саме право — «знаряддям соціального контролю». Люд. інтереси він визначив як надкласові, що зумовило і його тлумачення права як надкласового явища.

П. виступав проти «аналітичної» (нормативістської) школи права і запропонував замість

Паунд Р. - leksika.com.ua

розгляду права як системи норм його «триланкове» тлумачення: 1) право є режимом упорядкованих людьми відносин шляхом застосування сили політично організованого сусп-ва; 2) право — це вся сукупність прав, приписів і нормат. матеріалів, які П. розмежовує та класифікує за ступенем їх абстрактності; 3) право є процесом здійснення правосуддя, включаючи діяльність суду і адм. органів. Виходячи з «три-ланкового» (не у всьому чіткого) розуміння права, П. дійшов до протиставлення права, вираженого в законі, яке він називає «книжним правом», більш реальному та значимому, на його думку, «праву в дії», що створило в доктрині П. виправдання можливостей відхилення від закону встановлених прав, норм, тобто порушення законності.

Літ.: Туманов В. А. Бурж. правовая идеология. М., 1971: История полит, и прав, учений. М., 1988; Титов В. Розвиток юрид. кички в США (перша чверть XX ст.): Р. Паунд про дедуктивно-мех. юриспруденцію. «Вісник Академії прав, наук України», 2000. N 3.

П. С. Прозорова.