Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow нес-ніж arrow НИЖЧІ РОСЛИНИ
   

НИЖЧІ РОСЛИНИ

сланеві рослини (Тhаllоbіоntа, або Тhаllорhуtа) — одно- та багатоклітинні організми, тіло яких (т. з. слань, або талом), на відміну від вищих рослин, не поділене на корінь, стебло і листки, має просту анатомія, будову, розміри від кількох нанометрів до 40 м. До Н. р. відносять водорості, гриби, лишайники. Відомо бл. 200 тис. видів поширених по всій земній кулі в найрізноманітніших біотопах. Серед Н. р. є гетеротрофи (голозойні, сапрофіти, паразити), автотрофи (хемо- та фото-), фіксатори атмосферного азоту. Розмноження нестатеве (вегетативне та спеціалізованими клітинами — спорами) і статеве. Статевий процес — галогаметогамія (ізогамія, гетерогамія, оогамія), кон'югація. Органи розмноження (спорангії, гаметангії) майже завжди одноклітинні. Н. р. відіграють велику роль у природі, житті та господарській діяльності людини.

Н. П. Масюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази