Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow П-пен arrow ПЕНСІОНЕР
   

ПЕНСІОНЕР

(від лат. pensio — платіж, виплата) — особа, яка отримує пенсію. Законом України «Про пенсійне забезпечення» (1991, зі змінами і доп. 1992—98, 2000) передбачено призначення труд, пенсій за віком, пенсій по інвалідності, пенсій в разі втрати годувальника і пенсій за вислугу років та ін. Право на пенсію за віком мають: чоловіки — після досягнення 60 років і при стажі роботи не менше 25 років; жінки — після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 20 років (ст. 12 Закону).

Пенсії по інвалідності призначаються в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату здоров'я внаслідок каліцтва трудового або професійного захворювання чи заг. захворювання (у т. ч. каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства). Залежно від ступеня втрати здоров'я інваліди поділяються на три групи (ст. 23 і 24). Пенсії в разі втрати годувальника призначаються непрацездат. членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні (ст. 38). При цьому дітям пенсії призначаються незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника. Батьки і чоловік (дружина) померлого, які не були на його утриманні, також мають право на пенсію, якщо згодом втратили джерело засобів до існування. Непрацездат. членами сім'ї вважаються: а) діти, брати, сестри й онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років, при цьому брати, сестри й онуки — за умови, якщо вони не мають працездат. батьків; б) батько, мати, дружина, чоловік, якщо вони є інвалідами або досягли: 60 років — чоловіки, 55 років — жінки; в) один з батьків або чоловік (дружина), або дід, бабуся, брат чи сестра, незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) зайнятий доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 8 років, і не працює; г) дід і бабуся в разі відсутності осіб, які за законом зобов'язані їх утримувати (ст. 37).

Пенсії за вислугу років встановлюються окр. категоріям гр-н, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати профес. працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком. Право на пенсію за вислугу років мають: окр. категорії працівників авіації, залізнич. тр-ту, морського, річкового флоту і флоту риб. пром-сті; працівники експедицій, безпосередньо зайняті на польових геол.-розвід, роботах; робітники і майстри, безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві; деякі категорії артистів театрів та ін. театр.-видовищних підприємств і колективів; працівники освіти, охорони здоров'я, а також соціального забезпечення, які в будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів і спец, службах безпосередньо зайняті обслуговуванням П. та інвалідів; спортсмени — заслужені майстри спорту, майстри спорту міжнар. класу — члени збірних команд (ст. 51, 52).

Соціальні пенсії призначаються і виплачуються непрацюючим гр-нам при відсутності права на труд, пенсію: інвалідам; особам, які досягли віку: чоловіки — 60 років, жінки — 55 років; дітям — у разі втрати годувальника; дітям-інвалідам віком до 16 років (ст. 93 Закону).

Л. О. Кузнецова.