Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗАКОНІВ ТА ІНШИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
   

ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗАКОНІВ ТА ІНШИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

- порядок доведення текстів законів та ін. нормативно-правових актів до відома населення, а також держ. органів, підприємств, установ і організацій. Є обов'язковою умовою початку дії відповід. актів. Регулюється Конституцією України та ін. правовими актами. Зокрема, відповідно до ст. 94 Конституції Закон України після його підписання Головою ВР України надсилається на розгляд Президентові України. Протягом 15 днів після отримання закону Президент України підписує його та офіційно оприлюднює або повертає зі своїми вмотивованими пропозиціями до ВР для повторного розгляду. Якщо Президент протягом встановленого строку не повернув Закон для повтор, розгляду, останній вважається схваленим главою д-ви і має бути підписаний та офіційно оприлюднений. Закон набуває чинності через 10 днів від дня його офіц. оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше від дня його опублікування. Регламентом ВР встановлено, що підписані Президентом України закони та ін. акти, прийняті ВР України, публікуються у «Відомостях Верховної Ради України» і газ. «Голос України». Опубліковані в цих виданнях нормат.-прав. док-ти є офіційними. Порядок доведення до відома населення законів та ін. актів визначається указом Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10.VI 1997. Ним встановлено, що Закони України, ін. акти ВР, акти Президента України, КМ України не пізніше як у 15-денний строк після їх прийняття і підписання підлягають оприлюдненню держ. мовою в офіц. друкованих виданнях «Офіці йному віснику України», «Відомостях Верховної Ради України», газ. «Урядовий кур'єр». Закони, укази, постанови, нормат.-прав. акти, опубліковані в «Урядовому кур'єрі» раніше, ніж в «Офіційному віснику України» та «Відомостях Верховної Ради України», набувають чинності після опублікування, якщо інше не передбачено в тексті самого док-та. В окр. випадках офіц. оприлюднення актів може бути здійснено через телебачення і радіо. Нормат.-прав. акти, опубліковані в ін. друкованих виданнях, мають лише інформ. характер і не можуть бути використані для офіц. застосування. Офіц. оприлюднення нормат.-прав. актів здійснюється після їх включення до Єдиного державного реєстру нормативних актів. Акти, які не мають заг. значення чи нормат. характеру, можуть не публікуватися за рішенням відповід. органу. Такі акти, як і акти з обмежувальними грифами, офіційно оприлюднюються шляхом їх надсилання відповід. держ. органам та органам місц. самоврядування і доведення ними необхід. інформації до відома заінтересованих суб'єктів, на яких поширюється їх чинність. Акти набувають чинності від моменту їх одержання держ. органами або органами місц. самоврядування, якщо не передбачено ін. строків набуття ними чинності.

О. В. Бакаєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази