Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Б-бл arrow БЕНЕШЕВИЧ
   

БЕНЕШЕВИЧ

Володимир Миколайович [9(21).VШ 1874, с. Друя Дісненського повіту Вілен. губ., тепер Литва — 28.11 1938] — рос. візантолог і правознавець, чл.-кор. АН СРСР з 1924, член кількох зарубіж. академій, почес. доктор права Афін, ун-ту з 1912. Закін. 1897 юрид. ф-т Петерб. ун-ту. Був залишений у ньому для підготовки до професор, праці. У 1897—1900 слухав лекції в Лейпцізькому, Берлінському і Гейдельберзькому ун-тах. З 1905 — в Петерб. ун-ті: приват-доцент, а від 1909 — професор церк. і цив. права. Водночас (1906—09) був професором церк. права Петерб. духовної академії. Викладав також на Вищих жін. (Бесту-жевських) курсах і у Військ.-юрид. академії. 1914 захистив докт. дисертацію про юрид. збірники Іоанна Схоластика. Після жовт. перевороту продовжував викладати у Петрогр. ун-ті. В 1925—37 (з великими перервами через арешти 1922, 1924 і 1928) працював у відділі рукописів Держ. публ. б-ки АН СРСР, був професором Правосл. богосл. ін-ту (Ленінград). Після ост. арешту Б. заслано у Соловецький табір особливого призначення, згодом визнано одним з гол. обвинувачених у т. з. академічній справі і засуджено до ув'язнення у концтаборах строком на 5 років. У березні 1933 Б. повернувся до Ленінграда, але в листопаді 1937 його знову заарештовано і колегією НКВС засуджено до розстрілу. Реабілітований (вироки 1929 і 1938 було скасовано 1958, а вирок 1931 — в 1967). Наук, праці Б. присвячені переважно давнім слов'ян., грец. і візант. рукописам канон, змісту, вивченню зв'язку між руським і візант. церк. правом: «Канонічний збірник XIV титулів з 2-ї половини VII ст. до 883 р. До найдавнішої історії джерел права Греко-східної церкви» (1906), «Опис грецьких рукописів монастиря св. Єлени на Синаї» (1911), «Си нагога в 50 титулів та інші юридичні збірники Іоанна Схоластика» (1914), «Збірник пам'яток з історії церковного права, переважно російської церкви до епохи Петра Великого» (1915), «Давня слов'янська корм-ча 14 титулів без тлумачень» (т.1, в. 1—3, 1906—07; т. 2, 1987). Під його кер. та за безпосеред. участі підготовлено фундам. працю «Пам'ятки давньоруського канонічного права», започатковано періодичні видання «Христианский Восток», «Русский исторический журнал», «Обозрение трудов по славяноведению», «Русская наука», «Наука в России».

Літ.: Успенский Ф. [та ін.) Записки об ученых трудах В. H. Бенешевича. В кн.: Изв. Рос. AH. VI сер., т. 18. Ленинград, 1924; Вернадский Г. В. 25-летие научно-лит. деятельности В. Н. Бенешевича. В кн.: Сб. статей по археологии и византиноведению, т. 1. Прага, 1927; In memoriam: Истор. сб. памяти Ф. Ф. Перченка. М.-СПб., 1995. /. Б. Усенко.