Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow А-акт arrow АВСТРІЙСЬКЕ ЗАГАЛЬНЕ ЦИВІЛЬНЕ УЛОЖЕННЯ 1811
   

АВСТРІЙСЬКЕ ЗАГАЛЬНЕ ЦИВІЛЬНЕ УЛОЖЕННЯ 1811

-кодекс, що з 1.1 1812 діяв в Австр. імперії, у т. ч. в Галичині і на Буковині. Складається із вступу і трьох частин. У вступі (ст.1—14) викладено заг. положення про цив. закон. Перша частина (ст. 15—284) присвячена особистим правам, друга (ст. 285—1341) — майновим. У третій частині (ст. 1342—1502) даються норми, що стосуються особистих і майнових прав. Джерелами уложення є пандектне право (рециповане і пристосоване до нових відносин римське право), Прусське земське уложення 1794 і провінційне право деяких країв Австр. імперії.

Будучи компромісом бурж. і феод, права, А. з. ц. у. 1811 в серед. 19 ст., у нових істор. умовах, явно застаріло. 1904 ств. комісію під кер. професора И. Унгера для перегляду уложення, однак затвердженню проектів змін і доповнень перешкодила 1-а світ, війна. Окр. положення кодексу в роки війни були змінені надзвичайними уряд, актами (новелами), що стосувалися певного розширення прав жінок та позашлюбних дітей, дальшого розвитку зобов'язального права тощо. У червні 1917 утворено парлам. комісію на чолі з професором Львів, ун-ту С. Дністрянським, однак у зв'язку з розпадом Австро-Угорщини розгляд її пропозицій щодо поліпшення уложення не було завершено. А. з. ц. у. 1811 діяло в Галичині і за часів польс. панування (до 1933), а в Австрії — зі змінами та доповненнями — чинне і досі.

Літ.: Дністрянський С. Цив. право, т. 1. Відень, 1919; Кульчицький В. С. Джерела права в Галичині за часів австр. панування (1772—1918 рр.). «Проблеми правознавства», 1971, в.19; История гос-ва и права Укр. ССР, т. 1. К., 1987. В. С. Кульчицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази