Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow гале-ганс arrow ГАЛУЗЕВА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
   

ГАЛУЗЕВА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

(ГАСУ) - система, що грунтується на комплексному використанні технічних, матем., інформаційних та організаційних засобів для розв'язування основних задач управління виробничо-госп. діяльністю окремої галузі нар. г-ва. Належить до класу людино-машинних систем. ГАСУ забезпечує механізацію та автоматизацію збирання, передавання й обробки даних, підготовки та видавання керівникам інформації, необхідної для прийняття планових і оперативних рішень на різних рівнях управління. У складі загальнодержавної автоматизованої системи ГАСУ союзних та союзно-респ. м-в і відомств є системами 3-го рівня, після автоматизованої системи планових розрахунків Держплану СРСР, автоматизованої системи обробки інформації Державного комітету цін СРСР та ін. подібних систем. Аналогічне місце займають ГАСУ союзно-респ. і респ. м-в і відомств у складі республіканських автоматизованих систем. При створенні ГАСУ забезпечують як необхідну умову її сумісність у потрібних аспектах з автоматизованими системами верхнього рівня (на основі їхніх вимог) і нижнього рівня (на основі своїх вимог). Кожна ГАСУ умовно поділяється на функціональні та забезпечувальні підсистеми (див. Автоматизована система управління). Зміст кожної функціональної підсистеми становлять комплекси взаємопов'язаних задач, результати розв'язання яких використовують відповідні підрозділи апарату управління м-ва (відомства) при виконанні покладених на них функцій. Забезпечувальні підсистеми (інформаційна, математична, технічна й технологічна) є загальносистемною частиною ГАСУ На поч 1978 на Україні функціонувало 15 ГАСУ (Мінчормету УРСР, Мінавтотрансу УРСР, Мінлег-прому УРСР та ін ) Впровадження ГАСУ дає змогу поліпшити якість і підвищити ефективність управління галуззю, що виявляється в кращому використанні виробничих потужностей, збільшенні обсягів виробн., підвищенні якості продукції, продуктивності праці, зниженні виробничих витрат, збільшенні прибутків, економії оборотних фондів, підвищенні рентабельності галузі. В десятій п'ятирічці (1976-80) передбачено здійснити інтеграцію ГАСУ з автоматизованими системами управління підприємствами та ГАСУ з системами верхнього рівня при розв'язанні окремих планових і оперативних задач на основі міжмашинного обміну інформацією.

М. Т. Матвеєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази