Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УРСР
   

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УРСР

- респ. орган держ. управління суд. системою у 1946—63, 1970-91. Утв. 25.ІІІ 1946 указом Президії ВР УРСР замість Нар. комісаріату юстиції УРСР. Згідно зі ст. 87 Конституції СРСР 1938 відомство мало подвійне підпорядкування: РМ УРСР і Мін'юсту СРСР. Гол. завданням М. ю. УРСР був контроль за діяльністю судів і вжиття у встановленому порядку заходів удосконалення їхньої діяльності. Завдання, компетенція і методи роботи респ. м-ва багато в чому збігалися з діяльністю союзно-республіканського.

Після ліквідації у травні 1956 Мін'юсту СРСР і перетворення М. ю. УРСР на союзно-респ. м-во були ліквідовані його управління при виконкомах обл. рад депутатів трудящих. Частина функцій цих управлінь передавалась обл. судам (контроль за діяльністю нар. судів, проведення у них ревізій, керівництво нотар. конторами тощо). Практика не виправдала цих змін, через що 1962 обл. суди були звільнені від не властивих їм повноважень. Поновився поперед, порядок управління суд. системою з боку м-ва юстиції та його органів при радах депутатів трудящих. 21.ІІІ 1963 указом Президії ВР УРСР М.ю. УРСР ліквідовано. Керівництво судами і органами держ нотаріату було передано ВС УРСР, а на місцях — обл. судам. Ці функції ВС і обл. суди виконували через президії, які розглядали результати перевірок ін. категорій судів, органів нотаріату, мат-ли суд. статистики та узагальненої практики, займалися питаннями добору та розстановки суд. кадрів. Деякі питання (кодифікація зак-ва, розробка законів, керівництво органами ЗАГС, установами суд. експертизи тощо) входили до повноважень юрид. комісії при РМ УРСР.

Після відновлення у серпні 1970 Мін'юсту СРСР відповідне м-во та відділи юстиції. облвиконкомів були утворені в Україні на підставі указу Президії ВР УРСР від 6.Х 1970. Організація, діяльність і компетенція М. ю. УРСР визначалися Положенням про Міністерство юстиції УРСР від 4. IX 1972. М. ю. УРСР належало до союзно-респ. міністерств і підпорядковувалося РМ УРСР та Мін'юсту СРСР. Воно здійснювало: орг. керівництво обл., районними (міськими) нар. судами; роботу по систематизації та підготовці пропозицій щодо кодифікації зак-ва; метод, керівництво правовою роботою в нар. г-ві; метод, керівництво і координацію діяльності держ. органів та громад, орг-цій з пропаганди правових знань і роз'яснення зак-ва серед населення; заг. керівництво нотаріатом, суд.-експертними установами, а також діяльністю органів ЗАГС, адвокатури; у межах компетенції — міжнар. зв'язки з правових питань. Систему М. ю. УРСР становили: саме респ. м-во, відділи юстиції виконкомів обл., міських (Києва і Севастополя) рад, НДІ суд. експертиз (Київ, Львів, Донецьк, Одеса, Харків) та респ. курси підвищення кваліфікації працівників юстиції (Київ, Харків). М-во очолював міністр, який призначався ВР УРСР. Функціонували колегія, наук.-консультат. рада та міжвідомча координац.-метод, рада (до її складу входили представники відповідних міністерств, відомств і організацій) М-ва. У грудні 1991 М. ю. УРСР отримало назву Міністерство юстиції України. Міністрами юстиції УРСР були: М. Ф. Бабченко (1946-47), Д. X. Панасюк (1947-53), Ф. К. Глух (1953-57), К І. Згурська (1957-63), В. Г. Зайчук

(1970-90), В. Ф. Бойко (1990-92).

Літ.: Диденко М. П. Возникновение и развитие сов. суд. органов в Укр. ССР. К., 1951; Сусло Д. С. Історія суду Рад. України (1917-1967). К., 1968.

В. М. Чисніков.

 

Схожі за змістом слова та фрази