Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow пох-прем arrow ПРАВОНАСТУПНИЦТВО
   

ПРАВОНАСТУПНИЦТВО

— 1) В рад. цивільному праві— перехід прав та обов'язків від однієї особи до іншої. Права та обов'язки при цьому залишаються незмінними. П. виникає внаслідок угод, адміністративних і юрисдикційних актів, спадкоємства. В порядку П. можуть переходити всі цивільні права та обов'язки, за винятком тих, які пов'язані з особою суб'єкта (напр., право на одержання аліментів, обов'язок виконати певну роботу). Розрізняють П. загальне (універсальне), при якому переходить уся сукупність прав та обов'язків (напр., при спадкоємстві, реорганізації юридичної особи) і П. часткове (сингулярне), якщо до особи переходить лише окреме право (напр., право вимоги від боржника) або окремий обов'язок (напр., сплати боргу). 2) В рад. процесі цивільному — заміна однієї з сторін процесу іншою особою — правонаступником вибулої особи. 3) В міжнародному праві перехід прав та обов'язків однієї д-ви до іншої. Може виникнути внаслідок соціальної революції при виникненні д-ви нового типу, в разі ліквідації колоніальної залежності і створення незалежної д-ви, при переході території однієї д-ви до іншої, внаслідок чого сталося або об'єднання кількох д-в в одну, або розпад д-ви на окремі частини. У практиці міжнар. відносин не склалося заг. правил щодо виду і обсягу П. Під впливом практики Рад. держави та ін. соціалістичних д-в у сучас. міжнар. праві утвердилося положення, за яким д-ви, створені внаслідок соціальних революцій або ліквідації колоніальної за лежності, вправі відмовитися від П., якщо воно не відповідає їхнім інтересам.

А. М. Савииька.

 

Схожі за змістом слова та фрази