Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПІЧЕТА
   

ПІЧЕТА

Володимир Іванович [9(21).Х 1878, Полтава — 23.УІ 1947, Москва] — укр., білорус, і рос. історик, доктор рос. історії, професор з 1918, д. чл. АН БСРР з 1928, академік АН СРСР з 1946, з. д. н. УРСР з 1943. Закін. 1901 істор.-філол. ф-т Моск. ун-ту. В 1902— 06) викладав історію у навч. закладах Москви, Коростишева (тепер Житом, обл.) та Катеринослава (тепер Дніпропетровськ). 1911 — приват-доцент Моск ун-ту. Один з фундаторів Білорус, ун-ту, його ректор (1921-30). У 1930 заарештований по «академічній справа з обвинуваченням у «великодержавному шовінізмі», «білоруському буржуазному націоналізмі» та «прозахідній агітації». Був висланий до м. Вятки. Після звільнення (1934) П. працював професором Воронезького пед. ін-ту. З 1937 — ст. наук, співробітник Ін-ту історії АН СРСР, з 1938 — професор Моск. пед. ін-ту. 1939 за ініціативою П. в Ін-ті історії АН СРСР утв. сектор слов'янознавства та кафедру пд. і зх. слов'ян, які він очолював відповідно в 1939-46 та 1939-47. У 1947 П. ініціював утворення Ін-ту слов'янознавства АН СРСР, працював у ньому заст. директора. До сфери наук, інтересів П. належали проблеми історіографії історії, істор. розвитку слов'ян, країн, зокрема Росії, Білорусі, України, Польщі, Чехії. Особливе місце у доробку вченого посідають дослідження, присвячені держ.-прав. розвитку укр. і білорус, земель у складі Вел. князівства Литовського.

Осн. праці: «Історія Литовської держави до Люблінської унії» (1921), «Вступ до російської історії (Джерела та історіографія)» (1923), «Розробка історії литовсько-білорусько

Пічета В.І. - leksika.com.ua

го права XV—XVI століть в історіографії», «До історії опікунського права в Литовському Статуті 1529 р.» (обидві — 1927), «Основні моменти історичного розвитку Західної України і Західної Білорусії» (1940), «Литовський Статут 1529 р. та його джерела» (вид. 1952).

Літ.: Владимир Иванович Пичета. Биобиблиогр. указатель. Минск, 1978; Академик В. И. Пичета: Страницы жизни. Минск, 1981; Иоффе Э. Г. Академик В. И. Пичета (1878-1947). «Новая и новейшая история». 1996, № 5.

Т. I. Бондарук.

 

Схожі за змістом слова та фрази