Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОЧНА СТАВКА
   

ОЧНА СТАВКА

зводи, зводини — слідча дія, що становить собою одночас, допит віч-на-віч двох раніше допитаних осіб (свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачених), у показаннях яких є істотні суперечності або розходження щодо тих або ін. обставин справи, які мають значення для її правильного вирішення. Метою О. с. є перевірка правдивості раніше одержаних показань. Проведення О. с. є правом, а не обов'язком слідчого. Доцільність її проведення визначається слідчим з урахуванням можливості небажаного психол. впливу на особу, яка дала правдиві показання, з боку ін. допитаної особи, як правило, обвинуваченого або підозрюваного.

Відповідно до ст. 172—173 КПК України на початку О. с. слідчий встановлює, чи знають особи, яких викликано на О. с, один одного і в яких стосунках вони перебувають між собою. Свідки попереджуються про крим. відповідальність за відмову давати показання і за дачу завідомо неправдивих показань, а потерпілий — за дачу завідомо неправдивих показань, їм роз'ясняється також право не давати показань і пояснень щодо себе, членів сім'ї і близьких родичів (ч. 1 ст. 63 Конституції України, ст. 69і КПК). На О. с. можуть бути присутніми ті ж особи, що й на допиті: перекладач, закон, представник, захисник, педагог та ін. Особам, яких викликано на О. с, почергово пропонується дати показання про ті обставини справи, для з'ясування яких призначено О. с. Як правило, першому пропонується відповісти тому, хто, на думку слідчого, давав на допиті правдиві показання. Отримавши відповіді від обох учасників О. с, слідчий має право поставити дод. запитання, а потім дозволити їм поставити запитання один одному, якщо вони стосуються крим. справи або О. с. Показання, які дали учасники О. с. на поперед, допитах, у т. ч. зафіксовані за допомогою звукозапису, відеозапису, можна оголосити тільки після дачі ними показань на О. с. і запису їх до протоколу. Кожен із допитаних на О. с. підписує протокол О. с. і кожну його сторінку або тільки свої показання на цій сторінці. Вони (як і ін. особи, присутні на О. с.) мають право вимагати доповнення протоколу або внесення до нього поправок. Ці доповнення і поправки підлягають обов'язковому занесенню до протоколу. Протокол також підписують ін. особи, присутні на цій слідчій дії.

Літ.: Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. Крим, процес України. К., 1999; Михеєнко М. М., Шибіко В. П., Дубинський А. Я. Наук.-практ. коментар Крим.-процес, кодексу України. К., 1999.

В. П. Шибіко.

 

Схожі за змістом слова та фрази