Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
   

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

- здійснення д-вою комплексних заходів щодо впорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних, а також запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері. Метою Д. р. р. ц. п. в У. є: реалізація єдиної держ. політики у сфері випуску та обігу цінних паперів; створення умов для ефектив. мобілізації та розміщення учасниками ринку фін. ресурсів з урахуванням інтересів сусп-ва; забезпечення рівних можливостей для доступу емітентів цінних паперів, інвесторів і посередників на ринок цін. паперів; гарантування прав власності на цін. папери та захист прав і закон, інтересів учасників фондового ринку.

Д-ва регулює ринок цін. паперів шляхом: прийняття актів зак-ва про цін. папери; регулювання випуску та обігу цін. паперів; встановлення прав та обов'язків учасників фонд, ринку; видачі спец, дозволів (ліцензій) на здійснення профес. діяльності на ринку цін. паперів і забезпечення контролю за такою діяльністю; реєстрації випусків (емісій) цін. паперів та інформації про такий випуск; створення системи захисту прав інвесторів тощо.

Д. р. р. ц. п. в У. здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, ін. держ. органи (Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, Міністерство фінансів України). З метою координації діяльності держ. органів з питань функціонування ринку цін. паперів створюється Коорд. рада, склад якої і положення про неї затверджує Президент України. Правовою основою Д. р. р. ц. п. в У. є Закони України «Про цінні папери та фондову біржу», «Про господарські товариства», «Про підприємництво» (всі — 1991), «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (1996), «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» (1997) та ін. актами.

Літ.: Фондовий ринок України. К., 1994; Кузнецова Н. С, Назарчук 1. Р. Ринок цін. паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. К, 1998.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази