Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow кен-комен arrow КОЛЕГІЯ ІНОЗЕМНИХ СПРАВ
   

КОЛЕГІЯ ІНОЗЕМНИХ СПРАВ

— центр, держ. установа галуз. управління у Рос. імперії, що відала питаннями зовн. політики, дип. служби та іноземців у 1717—1801. Утв. у Санкт-Петербурзі в грудні 1717 замість Посольського приказу. 1722 отримала назву «Державна колегія іноземних справ» і власний регламент. Тоді ж у Москві було відкрито контору К. і. с. Підпорядковувалася безпосередньо імператору, а в окремі періоди — Верховній таємній раді (1726—30) та Кабінету її імп. величності (1731—41). К. і. с. очолював президент, а з 1741 — канцлер. Упродовж майже всього 18 ст. колегія діяла в складі двох експедицій: секретної — відала організацією зносин з іноз. д-вами, дип. службою, дип. листуванням, діловодством тощо; публічної експедиції — відала гол. чин. особ, складом, адм.-госп. і фін. справами, складанням жалуваних грамот, справами народів, які проживали у прикорд. губерніях (уральських і донських козаків, калмиків), а в окр. періоди — і зносинами з укр. гетьманом. Моск. контора К. і. с, яка складалася із чиновників публічної експедиції, «наглядала і берегла грошову казну», займалася калмиц. і малорос, справами тощо. Колегія видавала паспорти на виїзд за кордон, приймала іноземців у рос. підданство, судила їх, керувала пошт, справою (до 1782) тощо. При К. і. с. було утв. два архіви: секретних поточних справ (Санкт-Петербург) і колезький архів (Москва), в якому зберігалися переважно справи і док-ти кол. Посол, приказу (починаючи з 1285) і такі, що втратили операт. значення. У 1727—34 та 1749—56 колегії було доручено вище управління Малоросією і всіма малорос, справами, які перебували в її відомстві під час правління гетьм. уряду Д. П. Апостола і К. Г. Розумовського. З 1784 К. і. с. фактично управляв О. А. Безбородько. З утворенням МЗС Росії (1802) К. і. с. увійшла до його складу. На поч. 30-х pp. 19 ст. у віданні колегії залишилися лише адм.-госп. справи. 10.IV 1832 у зв'язку з реорганізацією МЗС К. і. с. було ліквідовано.

Літ.: Структура внешнеполит. ведомства России (1720— 1917 гг.). «Дип. вестник», 1996, № 12; К истории Моск. главного архива МИД России. «Дип. вестник», 1999, № 7.

Ю. Я. Касяненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази