Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow прото-псі arrow ПСИХОЛІНГВГСТИКА
   

ПСИХОЛІНГВГСТИКА

— наука на межі психології й лінгвістики. Вивчає психологічні механізми функціонування лінгвістичних і паралінгвістичних засобів у мовному спілкуванні. Виникла в 50-х рр. 20 ст., хоч спроби поєднання мовознавства й психології робилися у 19 ст. у працях В. Гумбольдта й Г. Штейнталя, а у вітчизн. мовознавстві — О. О. Потебні. Осн. метод П.— експеримент. П. фактично стала закріпленням нового напряму в дослідженні мовної діяльності — експериментального. В СРСР П. виникла в 60-х рр. на базі рад. психологічної школи Л. С. Виготського й лінгвістичної традиції, що йде від праць Л. В. Щерби. Теор. основами амер. П. є біхевіоризм у психології та менталізм у мовознавстві. Сучасна П.— достатньо розгалужена наук. дисципліна, що включає дослідження в галузі теорії пізнавальних процесів, пов'язаних з засвоєнням і використанням мови, а також розробки прикладних аспектів мовного спілкування, діагностики й лікування мовних порушень, визначення емоційних станів, атрибуцію текстів тощо.

Літ.: Леонтьев А. А. Психолингвистика. Л., 1967; Психолингвистика за рубежом. М., 1972; Основы теории речевой деятельности. М., 1974; Слобин Д., Грин Дж. Психолингвистика. Пер. с англ. М., 1976.

О. Ф. Бондаренко.