Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ
   

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

-діяльність, наслідком якої є гарантування того, що продукція, системи якості, системи управління якістю, системи управління довкіллям, персонал відповідають встановленим зак-вом вимогам. В Україні прав, та орг. засади П. в., забезпечення єдиної держ. тех. політики у цій сфері визначаються Законами «Про підтвердження відповідності» та «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» (обидва — 2001), декретом КМ України «Про стандартизацію і сертифікацію» (1993), ін. нормат.-прав. актами, їх дія поширюється на виробників та постачальників продукції незалежно від форм власності й видів діяльності, на спец, органи з сертифікації, випробувальні лабораторії, а також відповідні (галузеві) органи держ. влади, на які покладено функції П. в. Розрізняють П. в. в законодавчо регульованій та нерегульованій сферах. У першій процедура П. в. є обов'язковою для виробника, постачальника чи уповноваженого органу з сертифікації, у другій — здійснюється на добровільних засадах. Відповідність продукції вимогам, установленим зак-вом, засвідчується декларацією або сертифікатом. У сфері П. в. запроваджується також спец. нац. знак, який засвідчує відповідність позначеної ним продукції вимогам нормат.-прав. актів (див. Знаки для товарів і послуг). Опис і правила застосування цього знака встановлюються КМ України. Процедура П. в. в законодавчо регульованій сфері для окр. видів продукції, яка може становити небезпеку для життя та здоров'я людини, тварин, рослин, а також для майна та охорони довкілля, запроваджується затвердженими КМ України технічними регламентами з П. в. — актами, що містять опис видів продукції, вимоги безпеки для життя і здоров'я, правила маркування і введення продукції в обіг тощо.

Див. також Кваліметрія, Метрологія, Оцінка відповідності, Стандартизація.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази