Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow У arrow УЧЕНЬ
   

УЧЕНЬ

— особа, яка оволодіває знаннями, навчається, набуває навичок профес. підготовки. У., як правило, здобувають освіту в навчальних закладах. В Україні навчання У. забезпечується розгалуженою системою закладів освіти: дошкільними, загальноосвітніми, професійно-технічними тощо. Крім того, мережею спеціаліз. закладів освіти У. охоплюються навчанням у різноманіт. секціях, гуртках, клубах, будинках дит. творчості тощо, оси. спрямованістю яких є розвиток їхніх здібностей та обдаровань, задоволення інтересів і духовних запитів у профес. визначенні (напр., позашкільна освіта).

Процес оволодіння знаннями та навчання У. поєднується з вих. процесом, що грунтується на загальнолюд. принципах гуманізму, толерантності, демократизму, культури. Прав, статус У., їхні права та обов'язки, порядок зарахування до навч. закладів, умови навчання і здобуття освіти регламентуються Законами України «Про освіту» (1991, в ред. 1996), «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» (1995), «Про професійно-технічну освіту» (1998), «Про загальну середню освіту» (1999), «Про позашкільну освіту» (2000), положеннями і статутами навч. закладів, ін. нормат.-прав. актами. У. навч. закладів користуються правом на навчання для здобуття відповід. освітнього та осв.-кваліфікац. рівня, вибору закладу освіти, осв.-профес. та індивід, програм, позаклас. занять; користування навч., вироб., культур., спорт., побут., оздоровчою та ін. базою закладу освіти; вільного доступу до інформації в усіх галузях знань, участі в наук, діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо; брати участь в об'єднаннях гр-н; труд, діяльності в позауроч. час тощо. Стосовно У, які потребують особливих умов виховання (напр., неповнолітні правопорушники), встановлюються певні обмеження, напр., щодо вибору навч. закладу, форми навчання, встановлюється особливий режим навчання тощо. У., які по збавлені батьків, піклування, сироти, особи, які потребують корекції фіз. або розумового розвитку, користуються підвищеною увагою д-ви, мають право під час навчання на пільги згідно із зак-вом України. Оси. обов'язками У. під час навчання є: оволодіння знаннями, практ. навичками, профес. майстерністю, підвищення загальнокультур. рівня, додержання норм зак-ва, загальноприйнятих правил поведінки, вимог статуту навч. закладу, правил внутр. розпорядку тощо. Особи, винні в порушенні прав, свобод і закон, інтересів У., несуть відповідальність у порядку, встановленому зак-вом України.

К. О. Бакаєва.